Tarcza Finansowa PFR 2.0 skierowana jest do 38 branż z określonymi kodami PKD. Podobnie jak w przypadku pierwszej Tarczy Finansowej, z pomocy skorzystać będą mogły wyłącznie te firmy, które zatrudniają co najmniej 1 pracownika.

Projekt nowej Tarczy czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Nabór wniosków przewidziany jest na styczeń – luty 2021 roku.

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza PFR 2.0 dla mikrofirm

Dla firm, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników i znajdują się na liście wspieranych branż. Obrót za 2019 rok nie może być wyższy niż 2 mln euro. Dofinansowanie wyniesie od 18 tys. do 36 tys. zł na jednego pracownika; kwota zależy od spadku obrotów. Wyliczając kwotę dofinansowania mnożymy stan zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. przez stopień spadku obrotów.

Maksymalna kwota, o którą będzie można wnioskować to 324 tys. zł. Wymagane jest minimum 30% spadku obrotów w 2020 r. Otrzymane dofinansowanie ulega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem, że:

 • będziemy prowadzić działalność do 31 grudnia 2021 r.
 • utrzymamy średni stan zatrudnienia z 2020 r. w 2021 r.

Tarcza PFR 2.0 dla małych i średnich firm

Dla firm, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników i znajdują się na liście wspieranych branż. Obrót za 2019 rok nie może być wyższy niż 50 mln euro. Dofinansowanie zależne będzie od naszej straty finansowej (jesteśmy na minusie – mamy więcej kosztów, niż przychodów). Pokrywane będzie do 70% wysokości tej straty za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Kwota dofinansowania wynikać będzie z naszych przewidywanych kosztów stałych, np. wynagrodzenia, leasing, czynsz.

Maksymalna kwota, o którą będzie można wnioskować to 3,5 mln zł. Wymagane jest minimum 30% spadku obrotów w 2020 r. Otrzymane dofinansowanie ulega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem, że:

 • będziemy prowadzić działalność do 31 grudnia 2021 r.
 • rozliczymy niewykorzystaną nadwyżkę z Tarczy po 31 października 2021 r.
 • przedstawimy rozliczenie straty netto w sprawozdaniach finansowych

100% umorzenie Tarczy PFR 1.0

W projekcie zapowiedziana została również możliwość złożenia wniosku o całkowite umorzenie subwencji z pierwszej Tarczy PFR. Wnioski składać będzie można po roku od otrzymania subwencji.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Środki z Tarczy wykorzystać będzie można wyłącznie na koszty prowadzenia działalności, w tym wynagrodzenia pracowników. Z subwencji nie można:

 • nadpłacać kredytów i leasingów (nie dotyczy zwykłej spłaty raty kredytu)
 • wypłacać środków właścicielowi firmy lub podmiotom powiązanym z właścicielem
 • finansować przejęcia lub akwizycji innego przedsiębiorstwa

Zleć księgowość bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

Mąż i ojciec dwójki dzieci. W inFakcie odpowiadam za komunikację i produkcję treści wideo. Prywatnie współprowadzę rozrywkowy program Lekko Stronniczy.