Kredyt firmowy: jakich dokumentów potrzebuję?

Prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem konieczności zaciągnięcia wsparcia finansowego. Często zdarza się, że na konkretnym etapie nasze środki nie wystarczają, aby odpowiednio rozwinąć działalność. Co w przypadku, gdy dodatkowa gotówka jest niezbędna do rozszerzenia biznesu, rozpoczęcia działań marketingowych, czy też do zdobycia nowych kontrahentów? Z pomocą przychodzi kredyt dla firm, oferowany obecnie niemal w każdym polskim banku.

Jeśli chcemy wnioskować o taką pomoc, z pewnością warto sprawdzić, jakie dokumenty do kredytu firmowego są niezbędne i jakie konkretnie wymogi stawia przed nami kredytobiorca. 

Kredyt dla firm  na co powinny zostać przeznaczone środki?

Zanim zdecydujemy się na wnioskowanie o kredyt dla firm, powinniśmy upewnić się, że gotówkę, którą otrzymamy, będziemy mogli wydać na zaplanowane cele. Tego typu zobowiązanie możemy zaliczyć do kredytów celowych, z których środki, jak wskazuje sama nazwa, finansują wyłącznie konkretne wydatki, związane z prowadzeniem biznesu. Jeśli chodzi o kredyty firmowe, uzyskane pieniądze mogą być przeznaczone głównie na:

  • rozwój działalności;
  • inwestycje firmowe;
  • zakup urządzeń, pojazdów, maszyn itp., niezbędnych do prowadzenia firmy;
  • wyjście z trudnej sytuacji finansowej, spłatę zaległości;
  • pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników;
  • wypłatę wynagrodzeń;
  • działania reklamowe/marketingowe.

Najpopularniejsze rodzaje kredytów firmowych

Przeglądając oferty banków, nietrudno zauważyć, że proponowany kredyt firmowy jest dostępny w wielu różnorodnych formach. Poszczególne zobowiązania są dopasowane zwłaszcza do potrzeb przedsiębiorcy i do celu, na jaki ma być przeznaczona gotówka. 

Kredyt firmowy obrotowy 

Tego typu zobowiązanie zaciągamy przede wszystkim w celu pokrycia bieżących kosztów firmowych. Najczęściej zaciągamy je na niedługi okres, ze spłatą ratalną lub jednorazową, w zależności od konkretnej oferty banku. Kredyty firmowe odnawialne mogą być także przyznane jako linia kredytowa. 

Środki z takiej pożyczki możemy przeznaczyć na: zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, zapłatę za usługi i produkty, wypłatę pensji dla pracowników lub spłatę zaległości wynikających z zaciągnięcia innych zobowiązań. 

Kredyty firmowe pomostowe

Jest to rzadziej dostępne zobowiązanie, jednak udzielane jeszcze przez kilka instytucji. Kredyt pomostowy posiada jeden główny cel, skupiony na pokryciu wydatków przy rozpoczęciu inwestycji aż do czasu, gdy otrzymamy pomoc finansową na jej realizację z innego banku. Możemy zaciągnąć go na krótki okres, najczęściej nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Kredyt inwestycyjny dla firm 

Jak można się domyślić, taki kredyt zaciągamy w sytuacji, gdy potrzebujemy środków na realizację inwestycji. Wiąże się on jednak z dość wysokim ryzykiem dla banku, czego powodem jest brak możliwości szczegółowego określenia opłacalności danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W związku z tym bank może wymagać od nas dodatkowego zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest z długim okresem kredytowania. Ważnym aspektem jest fakt, iż środki mogą być wypłacone jednorazowo lub po realizacji poszczególnych etapów inwestycji w transzach. 

Pożyczone pieniądze przeznaczymy zwłaszcza na: zakup nieruchomości, zakup lub modernizację urządzeń i maszyn, budowę, remont lub zakup hal przemysłowych, sfinansowanie zakupu lub modernizacji linii produkcyjnych, spłatę zobowiązania. 

Kredyt hipoteczny firmowy 

Dostępny dla przedsiębiorców z odpowiednio wysoką zdolnością kredytową, prowadzących działalność przez min. 1 rok (wymagany okres zależny od warunków konkretnych banków).

Zaciągamy go przede wszystkim na zakup nieruchomości firmowej lub lokalu pod wynajem, budowę czy remont lokali firmowych, spłatę kredytu inwestycyjnego na inwestycje nieruchomościowe. Podobnie do klasycznego kredytu hipotecznego, również w tym przypadku przedsiębiorca musi posiadać wkład własny,  który obecnie wynosi min. 20%. 

Jakie dokumenty do kredytu firmowego przygotować?

Podstawowe dokumenty kredytowe to:

Spółki dodatkowo muszą dołączyć:

  • zaświadczenie KRS
  • statut spółki
  • umowa spółki z wszystkimi załącznikami i aneksami do umowy.

Dokumenty do kredytu hipotecznego finansowe:

Pozostałe dokumenty kredytowe:

Część odsetkową raty kredytu firmowego można wliczyć w koszty prowadzenia działalności, o ile pozwala na to przyjęta w danym roku forma opodatkowania.