Kredyt kupiecki – jedna z najpopularniejszych form pożyczki pozabankowej. Dla kogo jest i jak go otrzymać?

W życiu każdego przedsiębiorcy zdarzają się sytuacje, gdy chce nabyć określone towary lub usługi, ale niestety nie posiada na to wystarczających środków pieniężnych. Rozwiązaniem takiego problemu jest kredyt kupiecki, który umożliwia uregulowanie płatności w późniejszym terminie, ustalonym odpowiednio wcześnie pomiędzy stronami transakcji.

Czym dokładnie jest limit kupiecki? Na jakich zasadach nawiązuje się tego typu współpracę pomiędzy przedsiębiorcami? Czy warto korzystać z kredytu kupieckiego? Odpowiedzi na wszystkie pytania są proste, jednak warto przyswoić podstawową wiedzę na temat tego zagadnienia.

Czy kredyt kupiecki jest dla mnie?

Na pewno wiele osób zastanawia się, jak właściwie działa kredyt kupiecki. Czym jest i dlaczego cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców? Jest to forma późniejszej zapłaty za otrzymane towary lub usługi od danej firmy. Ten typ współpracy może zostać potwierdzony stosowną umową oraz indywidualnie ustalonymi warunkami spłaty w danym terminie. Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada w danej chwili pieniędzy na spłatę zobowiązania za wykonaną usługę lub zakupiony towar, może skorzystać z kredytu kupieckiego, pod warunkiem, że osoba sprzedająca zgodzi się na odroczenie terminu płatności.  Prowadząc małą lub średnią firmę, właściciele zazwyczaj nie dysponują znacznym majątkiem, dlatego w takich sytuacjach nawet pożyczka krótkoterminowa w banku może okazać się problematyczna. Rozwiązaniem jest kredyt kupiecki, który występuje w dwóch formach, mianowicie jako zaliczka oraz jako kredyt u dostawcy.

Kto komu udziela kredytu kupieckiego? Czy pośredniczy w tym bank?

Decydując się na taką formę finansowania, warto wiedzieć, kto tak naprawdę udziela pożyczki kredytobiorcy. Jeśli chodzi o tego typu umowy, kredyt kupiecki udzielany jest przez sprzedawcę kupującemu. Takie zobowiązanie ma formę odroczonego terminu płatności faktury, który ustala się wcześniej pomiędzy obiema stronami. Ogólnie rzecz biorąc, jest to pozabankowa forma pożyczki dla właściciela działalności gospodarczej, nabywającego ustalone usługi lub towary. 

Ze sposobu finansowania, jakim jest kredyt kupiecki, mogą skorzystać małe i średnie firmy, które mają problem
z płynnością finansową lub w danym momencie nie posiadają odpowiednich środków do nabycia istotnych dóbr. Bardzo często zakup towarów w celach handlowych przynosi zyski dopiero po określonym czasie, dlatego warto też zadbać o odpowiednie ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ważne!

Kredyt kupiecki często uznawany jest za zaliczkę za dany towar lub usługę, która nie została wykonana,  ale będzie to mieć miejsce w przyszłości. W formie prawnej ta forma odroczonej płatności jest zarezerwowana dla podmiotów gospodarczych niebędących instytucjami finansowymi.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać kredyt kupiecki?

Warunkiem uzyskania kredytu kupieckiego jest zaufanie obu stron względem siebie. Oczywiście przed podjęciem ostatecznej decyzji o jego udzieleniu należy uzgodnić wszystkie warunki i terminy płatności, a w razie potrzeby skonstruować stosowną umowę. Limit kupiecki, który udzielają sobie kontrahenci między sobą, sięga najczęściej 30 dni od czasu zawarcia ugody. To, czy będzie pobierane jakiekolwiek oprocentowanie, czy też nie, zależy wyłącznie od przedsiębiorstwa udzielającego finansowania

Koszt kredytu kupieckiego to tylko ewentualne oprocentowanie umowne. Jeśli takowe nie występuje, nie można mówić o żadnym zysku wynikającym z odroczonej płatności. Popularne jest więc stwierdzenie, że kredyt kupiecki to najlepiej oprocentowana pozabankowa pożyczka z długim terminem spłaty. Biorąc pod uwagę koszt kredytu kupieckiego, warto wiedzieć, że jest on niemalże zerowy, a to główny aspekt odróżniający go od klasycznej pożyczki w banku.

Czy kredyt kupiecki wymaga poręczeń?

W przypadku nowych kontrahentów chcących dostać kredyt kupiecki sprzedawca może zażądać poręczeń, umowy z zapisem o karach za opóźnienia w spłacie, weksla in blanco oraz zastawu. Jest jeden sposób, który pozwala zmniejszyć w znacznym stopniu ryzyko braku spłaty, a mianowicie ubezpieczenie kredytu kupieckiego. W przedsiębiorstwach często zdarzają się opóźnienia w płatnościach i kłopoty wynikające z braku płynności finansowej, dlatego faktura za zakup towaru lub usługę z długim terminem płatności to wygodne rozwiązanie – szczególnie dla wieloletnich współpracowników pod warunkiem zachowania środków ostrożności.

Czy kredyt kupiecki to bezpieczna forma?

Istnieje ryzyko, że wymagane płatności nie wpłyną na rachunek bankowy w określonym w umowie terminie, jednak można się zabezpieczyć przed taką sytuacją na kilka sposobów. Kredyt kupiecki zazwyczaj zawierają ze sobą przedsiębiorcy współpracujący od wielu lat, którzy mają do siebie zaufanie. W praktyce tej formy pożyczki między firmami udziela się tylko na podstawie wieloletniej współpracy lub zawarcia stosownej umowy wraz
z ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Przed nawiązaniem współpracy na takich zasadach warto więc sprawdzić wiarygodność swoich kontrahentów.

Kredyt kupiecki a zdolność kredytowa

Kredyt kupiecki nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową, która weryfikowana jest przez instytucje finansowe. Faktury z odroczonym terminem płatności są jedynie dokumentami, które określają sposób współpracy pomiędzy firmami poprzez zakup towarów lub usług. To, w jaki sposób firmy rozliczają się między sobą, jest jedynie ich indywidualną kwestią.

Co w przypadku niedotrzymania warunków lub spóźnienia ze spłatą?

Jeśli którakolwiek ze stron nie dotrzyma warunków umowy, czyli sprzedawca nie dostarczy towarów lub kupujący nie opłaci faktury w wyznaczonym terminie, każda ze stron może podjąć stosowne kroki do odzyskania pieniędzy oraz do wypłacenia odpowiedniego zadośćuczynienia. Kiedy kupujący znacznie zwleka z płatnością, sprzedawca może zwrócić się o pomoc do firmy windykacyjnej. Decydując się jednak na tak drastyczne kroki, warto zwrócić uwagę na to, że sprzedaż wierzytelności wiąże się z odzyskaniem mniejszych kwot, jednak w znacznie szybszym czasie i bez zmartwień o to, że kupujący będzie nadal opóźniał płatność. Dodatkowo w takiej sytuacji mogą ucierpieć relacje pomiędzy przedsiębiorstwami, w wyniku czego może dojść do zakończenia współpracy.

Czy towar kupiony w ramach kredytu kupieckiego należy do kupującego?

Co zrobić kiedy firma zdecyduje się na kredyt kupiecki? Wzór umowy jest ogólnodostępny, dzięki czemu dopełnienie formalności jest proste i nie wymaga wiele czasu. Warto jednak dokładnie uzgodnić warunki współpracy wraz z terminami spłat poszczególnych zobowiązań za sprzedane dobra. Każdy towar kupiony w ramach kredytu kupieckiego jest własnością kupującego już z czasem jego odebrania. Wystawienie faktury nawet z odroczonym terminem płatności oznacza, że towar został sprzedany i należy do kupującego, jednak płatność będzie realizowana w innym (późniejszym terminie). Jest to bardzo wygodne rozwiązanie umożliwiające rozwój przedsiębiorstw handlowych i usługowych.