Inwestor, aniołowie biznesu czy kredyt dla firm? Skąd można pozyskać środki na rozwój firmy?

Brak środków na rozwój firmy to problem, z którym mierzy się wielu przedsiębiorców. Co zrobić, gdy dotyka Cię ten problem? Przedstawiamy najbardziej popularne możliwości uzyskania funduszy dla istniejących firm, także tych nowych.

Inwestorzy

Jednym ze sposobów na pozyskanie funduszy na dalszy rozwój firmy są inwestorzy.

Inwestorów dzielimy na dwie główne grupy. Na tak zwanych “Aniołów biznesu” i fundusze Venture Capital. Jako MŚP warto się zastanowić, jaka pomoc będzie ci potrzebna.

Aniołowie Biznesu

Aniołami biznesu są pojedyncze osoby prywatne, inwestujące własne pieniądze oraz osobiste doświadczenie w przeważnie młode przedsiębiorstwa lub pojedyncze projekty. W wielu przypadkach są to osoby które niegdyś same prowadziły przedsiębiorstwo i teraz mogą pomóc innym. Z ich wsparcia warto skorzystać nie tylko ze względów finansowych, ale także z powodu ich doświadczenia w branży.

Aniołem biznesu może być też znajomy, jak w przypadku pewnego brytyjskiego filmu z 1979 roku. Filmowcy mieli napisany scenariusz i chodzili od wytwórni do wytwórni, jednak – ze względu na to, że scenariusz był dość kontrowersyjny – żadna firma nie chciała się zgodzić na jego sfinansowanie. Jeden ze scenarzystów poskarżył się więc swojemu koledze, ten zaś, zaintrygowany scenariuszem, postanowił przekazać 2 miliony funtów na realizację filmu. Mowa o słynnym “Żywocie Briana” grupy Monty Python, który został sfinansowany przez wkład znajomego grupy komików, George’a Harrison’a, członka zespołu The Beatles. Dlaczego? “Bo chcę zobaczyć ten film!”, brzmiała odpowiedź.

Nie każdy ma jednak tak wpływowych znajomych, dlatego warto się rozejrzeć za sieciami Aniołów Biznesu, które skupiają dość dużą liczbę osób zainteresowanych nowymi przedsiębiorstwami. Największą taką siecią w Polsce jest “Lewiatan Business Angels”. Warto jednak zajrzeć do bazy sieci Aniołów Biznesu na Portalu Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w której można znaleźć grupy Aniołów wyspecjalizowanych w specyficznych branżach. Istnieją także grupy na portalach społecznościowych, takich jak Facebook lub LinkedIn, w których można nawiązać kontakt z inwestorem.

Niejedna potężna dziś firma, jak choćby Apple, Amazon, Google lub Starbucks, była początkowo wspierana przez Aniołów Biznesu. Jako młoda firma z ambicjami warto spojrzeć w biznesowe niebo!

Jak uzyskać finansowanie na rozwój firmy?

Spółki Venture Capital

W późniejszej fazie rozwoju przedsiębiorstwa warto wybrać się o jeden stopień wyżej niż do Aniołów. Fundusze inwestycyjne Venture Capital zapewniają średnio- i długoterminowe inwestycje, szczególnie w przypadku wysokiego ryzyka, że inwestycja się nie powiedzie. Inwestycje średnio trwają od 3 do 7 lat. Wsparcie inwestora z funduszu Venture Capital zapewnia środki finansowe, ale także, podobnie jak w przypadku Aniołów Biznesu, wsparcie menadżerskie.

Korzystając ze wsparcia Venture Capital, sprzedajesz inwestorowi akcje lub udziały twojego przedsiębiorstwa, często nawet większościowe. Dzięki temu inwestor uzyskuje pełne prawo do decyzji związanych z twoją firmą. W zamian za to można jednak liczyć na wysoki wkład finansowy. Inwestorów z kategorii Venture Capital można znaleźć na przykład poprzez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Przedsiębiorca, który nie chce oddawać kontroli nad swoim przedsiębiorstwem, ale chce rosnąć, może skorzystać z dofinansowania z Państwowego Urzędu Pracy. Gdy chcesz zatrudnić nowego pracownika, ale nie jesteś pewny czy cię stać, możesz zgłosić się po refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Tworząc w swoim przedsiębiorstwie nowe miejsce pracy możesz liczyć na zwrot kosztów zakupu sprzętu potrzebnego do jego stworzenia. Refundowana kwota jest określona w zawartej umowie, nie może jednak przekroczyć sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Warunkiem uzyskania refundowania z PUP jest przyjęcie na utworzone stanowisko skierowanej przez urząd pracy osoby bezrobotnej. Osoba ta musi zostać przyjęta na stanowisko na okres nie krótszy 24 miesięcy.

Kolejną możliwością uzyskania dofinansowania jest zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie osoby niepełnosprawnej. W takim przypadku można ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zatrudniając w swoim przedsiębiorstwie osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności można uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 1 800 złotych miesięcznie. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności kwota miesięcznego dofinansowania wynosi 450 złotych. Osoba musi być zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy, nie może być to umowa cywilnoprawna, na przykład o dzieło lub zlecenie.

Dofinansowanie z banku (i nie tylko)

Klasycznym zastrzykiem pieniędzy dla twojego przedsiębiorstwa może się okazać kredyt lub pożyczka. Dla przedsiębiorców istnieją różne formy kredytów bankowych:

Kredyt obrotowy

Jest przyznawany na pokrycie kosztów bieżących, które wynikają z prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Jeśli więc potrzebne są ci pieniądze na opłacenie zakupu towarów, sprzętu lub czegokolwiek związanego z działalnością gospodarczą, możesz skorzystać z tej możliwości. Kredyt obrotowy istnieje w dwóch wersjach: na rachunku bieżącym i na rachunku kredytowym.

Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym polega na przyznaniu limitu zadłużenia w banku. Najczęściej taki kredyt jest przyznawany na 12 miesięcy. W przypadku przyznania kredytu na rachunku bieżącym nie musisz informować banku o celach, na które przeznaczone będą pieniądze.

Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym jest przyznawany na podstawie przedstawionego biznes planu. W planie muszą być wyszczególnione cele, na które pożyczka będzie przeznaczona. W przypadku przeznaczenia środków na inne cele, bank może nałożyć karę na przedsiębiorstwo. Taki kredyt wypłacany jest w jednorazowym przelewie lub w ratach. Przeważnie ustalony zostaje dokładnie określony termin spłaty.

Kredyt inwestycyjny

Jest przyznawany przedsiębiorcom, którzy planują inwestycje w swój biznes. Jeśli chcesz kupić samochód, nowe urządzenia czy lokal dla swojego biznesu, kredyt inwestycyjny może być dobrym rozwiązaniem. W przypadku kredytu inwestycyjnego, należy przedstawić cel, na który mają być przekazane środki. Banki wymagają też biznes planu dla przedsiębiorstwa, a także planu inwestycji, na którą planujesz zaciągnąć pożyczkę.

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego może trwać pewien czas, jednak warto się postarać. Przyznawane w ramach kredytu kwoty są wysokie i do spłaty w długim terminie (często ok. 15 lat). Jednak młode firmy często nie mają szans na uzyskanie pomocy z banku. W takim przypadku może pomóc inne rozwiązanie: Faktoring.

Faktoring

To dobra możliwość utrzymania płynności finansowej, gdy masz już wystawione faktury, lecz czekasz na ich spłatę przez kontrahentów. Zamiast czekać 30, 60 lub nieraz nawet 90 dni na pieniądze za wykonane zlecenie, możesz wymienić niezapłacone faktury w banku lub firmie zajmującą się faktoringiem na pieniądze w ciągu kilku godzin lub dni. Faktoring ma dwie główne odmiany: Faktoring pełny i niepełny.

Faktoring pełny oznacza, że odsprzedajesz swoje faktury bankowi lub firmie faktoringowej. Firma lub bank wypłaca ci pieniądze odejmując swoją prowizję. Twój klient, który otrzymał daną fakturę, nie jest już zobowiązany wobec ciebie, lecz wobec kupującego fakturę (Faktora). To on przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta i w przypadku problemów przeprowadza proces windykacji.

Faktoring niepełny występuje, gdy Faktor nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności klienta. Twój kontrahent nadal jest dłużny twojej firmie, a gdy spłaca należność ty jesteś odpowiedzialny za spłatę wypłaconych przez faktora pieniędzy. Taka opcja jest szczególnie korzystna w przypadku kontraktów, w których został ustalony zakaz cesji lub gdy nie chcesz, aby kontrahent dowiedział się, że korzystasz z zewnętrznego finansowania.

Jak widzisz, brak środków finansowych nie musi być przeszkodą w realizowaniu pomysłów na własne przedsiębiorstwo. Jest wiele możliwości na uzyskanie pieniędzy na wymarzony biznes.