Jak dostać pieniądze z nieopłaconej faktury i nie zepsuć relacji z kontrahentem?


1 kwietnia 2021 6 min. czytania

Obawiasz się skorzystać z windykacji, by odzyskać swoje należności za nieopłacone faktury? Niesłusznie. Przekonaj się do windykacji z ludzką twarzą.

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą przynajmniej raz spotkał się z opóźnieniem zapłaty faktury. Nie zapłacono nam na czas lub to my przegapiliśmy termin. Powody mogą być prozaiczne jak natłok pracy, roztargnienie. Ale bywa również tak, że ktoś świadomie zwleka z zapłatą, odkładając ją np. przez problemy z płynnością finansową. Może stać za tym trudna sytuacja branży, złe decyzje inwestycyjne, ale również to, że klient sam oczekuje zapłaty od swoich klientów za wykonane usługi. Jedna opóźniona w spłacie faktura generuje kolejne.

Próba odzyskania należności i przypominanie o przeterminowaniu faktury bywają stresujące dla dwóch stron, a słowo “windykacja” budzi wciąż niesłusznie negatywne skojarzenia i traktowane jest jako ostateczność. Warto jednak wziąć ją pod uwagę i właśnie temu, by zapewnić komfort wierzycielowi jak i dłużnikowi służy polubowna windykacja dostępna w aplikacji inFaktu. Celem nie jest bowiem wyłącznie odzyskanie wierzytelności, ale również utrzymanie dobrych relacji z klientem, który wciąż może nim dla nas pozostać. To również pomoc dla dłużnika w zweryfikowaniu, gdzie leży problem jego braku płynności i zmotywowanie go działań, które uzdrowią jego sytuację oraz firmę. 

Na czym polega windykacja w inFakcie?

Jeżeli kontrahent spóźnia się z zapłatą zobowiązań, a jest minimum 1 dzień po terminie płatności faktury, to istnieje możliwość skierowania sprawy profesjonalnej firmy windykacyjnej, która w imieniu klienta będzie monitorować płatność. W naszym przypadku jest to Kaczmarski Inkasso – lider rynku, który od ponad 25 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm.

Klienci, którzy posiadają w aplikacji inFakt fakturę z przekroczonym terminem płatności mogą szybko i wygodnie zlecić fakturę do windykacji. Odzyskiwaniem pieniędzy zajmować się będzie indywidualnie jeden z ponad 100 wykwalifikowanych negocjatorów.

Jaką fakturę można zgłosić do windykacji?

Do windykacji przez inFakt można zlecić fakturę, która:

 • jest fakturą VAT,
 • jej płatnikiem jest firma z Polski (z kompletem danych adresowych),
 • nie jest szkicem,
 • forma jej płatności to przelew,
 • jest minimum 1 dzień po terminie płatności,
 • jest nieprzedawniona (nie upłynęło więcej niż 2 lata od terminu płatności).

To co jest bardzo wygodne, to możliwość zlecenia kilku faktur równocześnie do windykacji natomiast należy spełnić warunek – faktury są wystawione na tego samego kontrahenta.

Jeśli faktury wystawione są na różnych kontrahentów – należy zlecać każdorazowo osobno.

Ile kosztuje windykacja i kto za nią płaci?

Umowa zawierana jest online podczas zlecania do windykacji pierwszej faktury przez inFakt. Zawarta zostaje na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i jest bezpłatna. Podmiotem świadczącym usługi windykacji jest Kaczmarski Group sp. z o.o. sp. k.

Zlecenie odzyskania pieniędzy przez inFakt nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję klient zapłaci jedynie od odzyskanych pieniędzy. Im szybciej klient zleci windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy. 

Czy prowizją za windykację można obciążyć dłużnika? 

Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie:

 • 40 euro (jest to stała rekompensata, która przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy; rekompensata przysługuje wierzycielowi niezależnie od czasu przeterminowania faktury czy jej wysokości);
 • uzasadniony koszt dochodzenia należności (może nim być np. faktura prowizyjna od firmy windykacyjnej);

Po opłaceniu faktury prowizyjnej należy wysłać dłużnikowi notę obciążeniową na jej równowartość. Na podstawie noty dłużnik ma obowiązek zwrócić wierzycielowi prowizję. 

Na czym polega windykacja polubowna?

InFakt we współpracy z Kaczmarski Inkasso realizuje proces odzyskiwania pieniędzy na etapie polubownym. Celem działań polubownych jest zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności i powrót do terminowych płatności w przyszłej współpracy z wierzycielem. Podstawowym instrumentem stosowanym na tym etapie są negocjacje realizowane przez wykwalifikowany zespół poprzez kontakt drogą telefoniczną, pocztową i elektroniczną, a także w uzasadnionych przypadkach poprzez bezpośrednie spotkania negocjatorów terenowych z dłużnikiem. 

W pierwszym kroku chodzi o to, by zrozumieć sytuację dłużnika, z czego wynikają problemy w opłacaniu przez niego faktur. Windykacja polubowna jest nie tylko narzędziem, które pozwala odzyskać pieniądze wierzycielowi, ale również wspierającym dłużnika, aby mógł wyjść z trudnej sytuacji finansowej.

Dopiero na dalszym etapie, gdy zawodzi wszelka mediacja, a windykacja natrafia na odmowę jakiejkolwiek współpracy, używane są dodatkowe narzędzia, które mogą zostać wykorzystane w procesie odzyskania pieniędzy. Są to: wpis dłużnika do KRD BIG SA, upublicznienie długu na giełdzie wierzytelności oraz pozycjonowanie sprzedaży długu w wyszukiwarce Google.

Ile trwa windykacja i kiedy otrzymam swoje należności?

Proces odzyskiwania pieniędzy trwa maksymalnie 90 dni i kończy się spłatą zadłużenia lub rekomendacją dalszych działań na etapie sądowo-egzekucyjnym.

Wszystkie wpłaty dokonane przez dłużnika na poczet zleconego do windykacji zobowiązania trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy klienta wskazany na fakturze wystawionej w inFakt.

Jak odzyskać pieniądze w aplikacji Infakt?

 1. W aplikacji inFakt wejdź do zakładki przychody, a następnie kliknij w sekcję „Faktury z przekroczonym terminem płatności”
 2. Przy wybranej fakturze, którą chcesz zgłosić do windykacji, kliknij w przycisk: „Odzyskaj pieniądze”. Opcję te znajdziesz również bezpośrednio po wejściu w daną fakturę z przekroczonym terminem płatności (z prawej strony).
 3. Po kliknięciu otworzy Ci się okienko, w którym w sposób precyzyjny będziesz miał opisane jaką kwotę zgłaszasz, ile dni po terminie jest faktura oraz ile wyniesie prowizja za odzyskanie wierzytelności. Możesz zaznaczyć tu również opcję, że prowizją chcesz obciążyć dłużnika oraz za pomocą jednego zgłoszenia, oddać do windykacji wszystkie nieopłacone faktury wystawione na tego samego kontrahenta.
 4. Jeśli wszystko się zgadza, klikasz raz jeszcze w zielony przycisk „Odzyskaj pieniądze” i czekasz na kontakt ze strony Kaczmarski Inkasso. Przypisany do twojej sprawy ekspert poprowadzi ją.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu