Odzyskaj
pieniądze online

Nowy sposób na polubowną
windykację faktur.

 • Brak opłat z góry
 • Płacisz tylko za sukces
 • Zachowujesz dobre relacje

Jak działamy?

Skutecznie

Odzyskujemy 80% spraw zleconych do 60 dni po terminie płatności.

Odpowiedzialnie

Już ponad 25 lat wspieramy polskich przedsiębiorców w zarządzaniu ich wierzytelnościami.

Polubownie

9 na 10 naszych Klientów po odzyskaniu pieniędzy nadal utrzymuje dobre relacje ze swoimi kontrahentami.

Online

Wygodnie i bezpiecznie, bezpośrednio z aplikacji Infakt, bez wychodzenia z domu i formalności.

Cennik

Jaką kwotę chcesz odzyskać?
100 zł 1 000 000 zł

dni
1 dzień 730 dni (2 lata)
Zleć do odzyskania10 000
Całkowity koszt usługi netto800

Do zapłaty dopiero po odzyskaniu pieniędzy
Koszt prowizji możesz przenieść na dłużnika.

Odzyskaj swoje pieniądze
Usługa realizowana przez:
Kaczmarski group lp
Kaczmarski inkasso lp

Jak odzyskujemy Twoje pieniądze?

1 Negocjujemy polubownie

Wszelkie działania prowadzimy tak, aby zachować jak najlepsze kontakty pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

2 Utrzymujemy kontakt

Codziennie wysyłamy SMS z przypomnieniem o płatności. Kontaktujemy się telefonicznie i mailowo.

3 Działamy profesjonalnie

Posiadamy rozległą wiedzę związaną z tematyką prowadzenia efektywnych rozmów windykacyjnych.

Otrzymujesz swoje pieniądze!

W polubowny sposób odzyskujemy Twoje pieniądze. Pomożemy Ci przenieść koszt prowizji na dłużnika!

Proste zasady, wiele korzyści dla Ciebie

Najczęściej zadawane pytania

Profesjonalną windykację należności realizuje Kaczmarski Inkasso sp. j. – lider rynku, który od ponad 25 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm. Odzyskiwaniem Twoich pieniędzy będzie zajmować się indywidualnie jeden z ponad 100 wykwalifikowanych negocjatorów.

Umowa zawierana jest online podczas zlecania do windykacji pierwszej faktury przez inFakt. Umowa jest bezpłatna i zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie. Umowa zawierana jest z Kaczmarski Group sp. j. (podwykonawcą usługi odzyskiwania należności jest Kaczmarski Inkasso sp. j.). Umowa pozwala każdą kolejną fakturę zlecać do windykacji jednym kliknięciem w inFakt.

Tutaj możesz zapoznać się z pełną treścią umowy (nazwaną Ogólnymi warunkami realizacji zleceń windykacji).

Zlecenie odzyskania pieniędzy przez inFakt nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz jedynie od odzyskanych dla Ciebie pieniędzy. Im szybciej zlecisz windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy.

Do 60 dni
po terminie
61 – 180 dni
po terminie
181 – 365 dni
po terminie
Powyżej 365 dni
po terminie
Powyżej 10 000 zł5%7%9%11%
Poniżej 10 000 zł8%10%12%14%

Minimalny koszt prowizji wynosi 50 zł.

Koszt prowizji dla zleceń przedawnionych lub starszych niż 730 dni wynosi 18%.

Za podstawę do określenia wynagrodzenia prowizyjnego przyjmuje się najstarszą wierzytelność w Zleceniu.

Wynagrodzenie prowizyjne wyrażone jest w wartości netto, do której należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie:

stała rekompensata, która przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy. Rekompensata przysługuje wierzycielowi już od pierwszego dnia po terminie płatności. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty zobowiązania:

 • 40 euro – gdy wartość zobowiązania nie przekracza 5000 złotych;
 • 70 euro – gdy wartość zobowiązania jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 • 100 euro – gdy wartość zobowiązania jest równa lub wyższa niż 50 000 złotych;

oprócz powyższej rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości poniesionego kosztu odzyskiwania należności (może nim być np. faktura prowizyjna od Kaczmarski Group).

Po opłaceniu faktury prowizyjnej należy wysłać dłużnikowi notę obciążeniową na jej równowartość (minimalna kwota, jaką można obciążyć dłużnika to wspomniane 40 euro). Na podstawie noty dłużnik ma obowiązek zwrócić wierzycielowi poniesioną prowizję. Jeśli tego nie zrobi – Kaczmarski Inkasso bezpłatnie przeprowadzi jej windykację lub w razie konieczności również bezpłatnie skieruję sprawę na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Do windykacji przez inFakt możesz zlecić fakturę, która:

 • jest fakturą VAT;
 • jej płatnikiem jest firma z Polski (z kompletem danych adresowych);
 • nie jest szkicem;
 • forma jej płatności to przelew;
 • jest minimum 1 dzień po terminie płatności.

Jeżeli nie wiesz, czy Twoja faktura spełnia warunki przekazania do windykacji – zadzwoń pod numer: 71 74 74 900.

Kaczmarski Inkasso realizuje proces odzyskiwania pieniędzy na etapie polubownym. Celem działań polubownych jest zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności i powrót do terminowych płatności w przyszłej współpracy z wierzycielem. Podstawowym instrumentem stosowanym na tym etapie są negocjacje realizowane przez wykwalifikowany zespół poprzez kontakt drogą telefoniczną, pocztową i elektroniczną, a także w uzasadnionych przypadkach poprzez bezpośrednie spotkania negocjatorów terenowych z dłużnikiem. Dodatkowymi narzędziami, które mogą zostać wykorzystane w procesie odzyskania pieniędzy są: wpis dłużnika do KRD BIG SA, upublicznienie długu na giełdzie wierzytelności oraz pozycjonowanie oferty sprzedaży długu w wyszukiwarce Google.

Proces odzyskiwania pieniędzy trwa maksymalnie 90 dni i kończy się spłatą zadłużenia lub rekomendacją dalszych działań na etapie sądowo-egzekucyjnym.

W procesie windykacji Kaczmarski Inkasso dopisuje dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi windykacyjnych. Informacje o konsekwencjach, jakie niesie za sobą wpis do KRD pojawiają się w negocjacjach z dłużnikiem od początku procesu odzyskiwania pieniędzy – w rozmowach telefonicznych, wysyłanych wezwaniach do zapłaty i SMS-ach. Do dłużnika trafia komunikat, że skutkiem wpisu może być ograniczenie możliwości korzystania z usług finansowych (leasingu, kredytu), płaceniaz odroczonym terminem lub pozyskiwania kolejnych klientów.

Warunki dopisania do KRD BIG SA dłużnika-przedsiębiorcy:

 • kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500 zł brutto;
 • minęło co najmniej 30 dni od terminu płatności zobowiązania;
 • minął co najmniej miesiąc od wysłania do dłużnika listem poleconym wezwania
 • do zapłaty z informacją o możliwości dopisanie do KRD BIG SA.

Kaczmarski Inkasso dba o zachowanie wszelkich procedur związanych z wpisem dłużnika do KRD, a następnie z jego aktualizacją oraz ostatecznie usunięciem po spłacie zadłużenia.

Wszystkie wpłaty dokonane przez dłużnika na poczet zleconego do windykacji zobowiązania trafiają bezpośrednio na Twój rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej w inFakt.