Zmiany w kodeksie pracy. Z jakich nowych rodzajów urlopu skorzystasz po nowelizacji?

Mateusz Boguszewski

Zmiany w kodeksie pracy niebawem staną się rzeczywistością. Przed zaplanowaniem urlopu wypoczynkowego, opiekuńczego czy rodzicielskiego warto zapoznać się z propozycjami nowelizacji w kodeksie pracy.

Zaległy urlop w czasie zagrożenia epidemicznego

Obecnie występuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Zastąpił on trwający do 16 maja stan epidemii. Zmiana ta nie spowodowała jednak odwołania przepisów szczególnych dotyczących między innymi prawa pracy. Z tego faktu wynikają konkretne konsekwencje dla urlopów pracowniczych.

Podczas stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca nadal może wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. O tym uprawnieniu pracodawcy warto pamiętać, gdyż może okazać się ważne w kontekście zbliżających się wakacji oraz terminu na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego. Termin wykorzystania urlopu za rok ubiegły mija z końcem września bieżącego roku.

Zmiany w kodeksie pracy – urlopy opiekuńcze

Nieco więcej w urlopach zmieni projekt nowelizacji kodeksu pracy, który obecnie znajduje się na etapie konsultacji.

Pierwszym rodzajem urlopu, który przewiduje nowy kodeks, jest urlop przysługujący pracownikowi z powodu działania siły wyższej. Pracownik będzie miał prawo do nieobecności w pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Urlop ten będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Za czas tego urlopu pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Drugim rodzajem wolnego, które ma pojawić się po nowelizacji kodeksie pracy, jest bezpłatny urlop opiekuńczy. Będzie on dostępny dla pracowników w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Można z niego skorzystać w przypadku potrzeby zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny lub domownikowi.

Zmiany w urlopie rodzicielskim

Zmiany nie ominą także urlopów związanych z rodzicielstwem. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony z obecnych 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka do 41 tygodni.

Co ważne, po zmianach nie będzie możliwości wykorzystania całego urlopu rodzicielskiego przez jednego rodzica. Jeden rodzic będzie mógł wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie zwolnienia od pracy. Pozostałe 9 tygodni będzie przysługiwać drugiemu rodzicowi.

 

Skrócony zostanie także czas po narodzinach dziecka, w którym ojciec będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski. Obecnie można to zrobić do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Po zmianach ojciec dziecka będzie miał na to czas do 12 miesięcy od narodzin dziecka.

box-icon

Ważne zmiany

Powyższe zmiany w urlopach są podyktowane obowiązkiem implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego do przepisów krajowych.