Czy pracodawca może zmusić do urlopu lub obniżyć wynagrodzenie? Zobacz, co zawiera Tarcza 4.0.

Aktualizacja 23 czerwca 2020 r.
Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Aktualizacja 05 czerwca 2020 r.:
Ustawa została przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu.

Co nowego znajduje się w Tarczy 4.0?

 1. Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 czerwca.
 2. Wnioski do ZUS będzie można złożyć jedynie elektronicznie.
 3. Brak informacji o zwolnieniu z ZUS nie będzie uważany za zaległość.
 4. Świadczenie postojowe z umową o pracę. Czy dla wszystkich?
 5. Zleceniobiorca może sam złożyć wniosek o postojowe.
 6. Umorzenie mikropożyczki bez składania wniosku.
 7. Zawieszenie spłat kredytu na 3 miesiące, czyli wakacje kredytowe.
 8. Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop.
 9. Pracodawca może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie lub czas pracy.
 10. Dofinansowanie z FGŚP bez przestoju i obniżenia czasu pracy.

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 czerwca

Ustawa przewiduje przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8. Zasiłek przysługiwać ma niezależnie od tego, czy żłobek, przedszkole lub szkoła będą otwarte.

Wnioski do ZUS tylko elektronicznie

Jeśli ustawa o Tarczy 4.0 zostanie wprowadzona, wnioski do ZUS składać będzie można jedynie elektronicznie przez platformę PUE ZUS.

O jakie wnioski chodzi?

 • Świadczenie postojowe, czyli RSP-D, RSP-C, RSP-DK, RSP-CK,
 • Zwolnienie z opłacania składek ZUS, czyli ZUS RDZ,
 • Udzielenie ulgi w spłacie należności, czyli ZUS RDU.

Brak informacji o zwolnieniu z ZUS nie będzie uważany za zaległość

Wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu nie otrzymało informacji w sprawie zwolnienia z opłacania składek ZUS. Platforma PUE ZUS wskazuje w takiej sytuacji zaległości w opłacaniu składek.

Przedsiębiorca, który zostanie poproszony o przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS znajduje się obecnie w niewygodnej sytuacji. Nie jest w stanie przedłożyć takiego zaświadczenia, a jednocześnie nie powinien opłacać tych składek w oczekiwaniu na decyzję.

Tarcza 4.0 wprowadza zapis, który mówi, że złożenie wniosku o zwolnienie traktowane jest jak nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek.

Świadczenie postojowe z umową o pracę. Czy dla wszystkich?

W mediach pojawiła się informacja, że świadczenie postojowe dostępne będzie również dla osób z innym tytułem do ubezpieczenia społecznego. Czy jest tak rzeczywiście? Nie do końca.

Kto będzie mógł skorzystać?

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i posiada jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę). Warunek? Przedsiębiorca opłaca z działalności gospodarczej składki emerytalne i rentowe.

Kto nadal nie będzie mógł skorzystać?

Osoba pracująca w oparciu o umowę cywilnoprawną, która posiada jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę).

Zleceniobiorca może sam złożyć wniosek o postojowe

Poprzednie ustawy o Tarczy Antykryzysowej mówiły, że wniosek o pierwsze postojowe dla umów cywilnoprawnych może złożyć wyłącznie zleceniodawca (pracodawca). Tarcza 4.0 wprowadza możliwość wnioskowania o pierwsze świadczenie postojowe nawet bez zgody pracodawcy.

W tym celu stworzony zostanie nowy wniosek RSP-CZ i będzie go można złożyć wyłącznie elektronicznie. ZUS, zgodnie z ustawą, ma 30 dni na wprowadzenie tego wniosku licząc od dnia ogłoszenia ustawy.

Wakacje kredytowe na 3 miesiące

Na wniosek kredytobiorcy możliwe będzie zawieszenie spłat kredytu maksymalnie na 3 miesiące. Umowa kredytu zostanie odpowiednio wydłużona o okres, w którym trwało zawieszenie. Zawieszenie przysługuje jedynie kredytobiorcom, którzy utracili główne źródło przychodu po 13 marca 2020 r. Jeśli kredyt spłacany jest wspólnie z małżonkiem, wystarczy, że jeden z małżonków straci źródło przychodów.

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 czerwca

Ustawa przewiduje przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8. Zasiłek przysługiwać ma niezależnie od tego, czy żłobek, przedszkole lub szkoła będą otwarte.

Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop

Ta informacja obiła się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Pracodawca ma czas do 30 września, aby bez zgody pracownika wysłać go na zalegly urlop. Maksymalny czas urlopu to 30 dni.

Czym jest zaległy urlop?

Zaległy urlop to niewykorzystane dni urlopowe z poprzedniego roku. Zapis ten nie dotyczy dni urlopowych dostępnych dla pracownika wynikających z obecnego roku kalendarzowego.

Pracodawca może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie lub czas pracy.

Pracodawca, który utracił znaczną cześć przechodów i jest w znacznej mierze obciążony funduszem wynagrodzenie, zgodnie z przepisami o Tarczy 4.0 będzie mógł:

 • obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe niż minimalne z uwzględnieniem czasu pracy
 • obniżyć pracownikowi wynagrodzenie o 50% wprowadzając przestój ekonomiczny. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, z uwzględnieniem czasu pracy.

Pracodawca ma czas do 6 miesięcy na wprowadzenie obniżonego czasu pracy lub wynagrodzenia licząc od dnia zakończenia epidemii i wprowadzony stan obniżonego wynagrodzenia lub czasu pracy może trwać maksymalnie do 12 miesięcy.

Dofinansowanie z FGŚP bez wprowadzania przestoju lub obniżonego czasu pracy

Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przyznawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie przysługiwać będzie maksymalnie do połowy wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (2132,59 zł). Oznacza to, że pracownik zarabiający 2600 zł może otrzymać maksymalnie połowę wynagrodzenia, czyli 1300 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu