Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego? Co to dla niego oznacza

Każdy pracownik posiada prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego, co zapewnia w art. 66 Konstytucja RP. Warto jednak wiedzieć, że przepisy zawarte w Kodeksie Pracy umożliwiają pracodawcy odwołanie pracownika z urlopu. Kiedy można skorzystać z takiej możliwości i z jakimi konsekwencjami musi liczyć się pracodawca? Czy pracownik może odmówić odwołania bez negatywnych skutków?

Coroczny urlop a przepisy. Czy pracodawca ma prawo odwołać nas z urlopu?

Kwestię przysługiwania urlopu wypoczynkowego reguluje artykuł 152 ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych z dnia 26 czerwca 1974 r. wprowadzająca Kodeks pracy. Stanowi on, iż każdy pracownik posiada prawo do urlopu z ciągłym i nieprzerwanym charakterem. Oznacza to przede wszystkim, że jako pracownicy możemy wziąć urlop bez konieczności uczęszczania do firmy i wykonywania obowiązków pracowniczych. Z kolei artykuł 167 Kodeksu pracy wskazuje na możliwość odwołania pracownika z urlopu przez pracodawcę w określonych sytuacjach. 

Przerwanie urlopu pracownika wyłącznie w określonych sytuacjach

Przerwany urlop przez pracodawcę jest możliwy wyłącznie we wskazanych sytuacjach. Pracodawca może podjąć taką decyzję jedynie wówczas, gdy nagłe okoliczności wymagają obecności pracownika w firmie, jednak musi zaistnieć to w chwili rozpoczynania urlopu. Oznacza to, że odwołanie pracownika jest dozwolone w przypadku, gdy jego nieobecność skutkowałaby poważnymi zakłóceniami w pracy. 

Wezwanie pracownika z urlopu nie jest jednak możliwe, gdy pracodawca wiedział, że nastąpią wspomniane okoliczności i zaplanował to wcześniej. Mógł w tym czasie przecież uprzedzić kryzysową sytuację i zareagować, aby do odwołania w ogóle nie doszło. Tylko jeśli wystąpiły one niespodziewanie, możliwe jest odwołanie urlopu np. gdy zachodzi konieczność dopełnienia obowiązków pracowniczych.

Czy pracownik może odmówić powrotu z urlopu?

Jeśli pracodawca podejmuje decyzję o odwołaniu urlopu wypoczynkowego, pracownik musi potraktować ją jako polecenie służbowe. Niewykonanie go wiąże się z naruszeniem obowiązków pracowniczych, co może skutkować karą dyscyplinarną.

Możemy więc spodziewać się nawet rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kwestię tę reguluje artykuł 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy

Pracodawca również ponosi konsekwencje odwołania urlopu pracownika

Pracodawca decydujący się na odwołanie pracownika z urlopu, również musi liczyć się ze skutkami takiej decyzji. Przede wszystkim zachodzi konieczność poniesienia wszelkich kosztów, jakimi został obciążony pracownik w związku z powrotem do firmy z urlopu wypoczynkowego. Są to m.in.:

  • opłaty za pobyt w hotelu czy w ośrodku wypoczynkowym,
  • opłata za niewykorzystane dni
  • koszty podróży.

Warto wiedzieć, że jako pracodawcy musimy również uregulować koszty niewykorzystania urlopu przez rodzinę pracownika, jeśli została ona zmuszona do przerwania odpoczynku. Nie ponosimy jednak dodatkowych opłat w związku z rozpoczęciem urlopu, np. wydatków na zakup sprzętu czy akcesoriów sportowych. 

Ściągnięcie pracownika z urlopu. Jakie są procedury?

Odwołanie z urlopu musi przebiegać z zachowaniem określonych zasad. Podejmując taką decyzję, musimy powiadomić pracownika o konieczności powrotu do firmy drogą telefoniczną lub mailową. Komunikacja musi być skuteczna, więc pracodawca musi mieć pewność, że pracownik zapozna się z treścią przekazanego odwołania.

Warto wziąć także pod uwagę czas, który jest niezbędny do powrotu z odpoczynku, więc decyzję o odwołaniu należy przedstawić odpowiednio wcześnie. Dzięki temu pracownik zyska możliwość swobodnego powrotu do firmy i wykonania obowiązków pracowniczych w odpowiednim okresie. Ważny jest również fakt, że z niewykorzystany urlop możemy podjąć w innym terminie

Przerwanie urlopu a odwołanie pracownika z urlopu 

Odwołanie urlopu nie jest jednoznaczne z jego przerwaniem, a kwestie te są regulowane przez zupełnie inne przepisy prawne. Jeśli chodzi o przerwanie urlopu wypoczynkowego, zachodzi ono w sytuacjach, gdy następuje czasowa niezdolność do pracy, np. w wyniku zachorowania podczas wypoczynku. W takiej sytuacji pracownik musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie, po którego ukończeniu nie może kontynuować urlopu. Należy więc powrócić do firmy, a pozostałe dni wolne wykorzystać w innym okresie