Gdy przedsiębiorca staje się pracodawcą, musi się liczyć z prawidłowym wypełnieniem obowiązków wynikających z zatrudnienia  pracowników. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców reguluje ustawa zwana kodeksem pracy. Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do urlopu. Do kiedy pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop?

Urlop pracownika

Prawo do urlopu jest jednym z podstawowych praw pracownika, do którego nie ma prawa osoba pozostająca zatrudniona w formie umowy cywilnoprawnej (np.  zlecenia, o dzieło). W zależności od stażu pracy pracownika, urlop ten może wynosić:

  1. 20 dni dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat;
  2. 26 dni dla pracowników zatrudniony co najmniej na okres 10 lat.

Pracownikowi nie przysługuje prawo do zrzeczenia się z przysługującemu mu urlopu, dodatkowo pracownik nie ma prawa zażądać lub przyjąć zaproponowanego przez pracodawcę ekwiwalentu za rezygnację z urlopu. Kodeks pracy reguluje wszystkie zasady udzielania urlopu pracownikowi. Co do ogólnej zasady pracownikowi jest udzielany urlop zgodnie z planem urlopów. Natomiast  jeżeli pracodawca nie prowadzi harmonogramów urlopu, wówczas urlop powinien zostać udzielony po porozumieniu z pracownikiem.

urlop parcownika

Zaległy urlop pracownika tylko do 30 września

Z dniem 1 stycznia, pracownikowi od razu przysługuje pełny wymiar urlopu za rozpoczęty rok pracy. Bardzo często zdarza się, że pracownik nie wykorzystał części lub całości urlopu za rok poprzedni. Wówczas zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 168), urlopu niewykorzystanego w terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Warto pamiętać, że w roku 2018 ostatni dzień września wypada w niedziele. A więc pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi niewykorzystany urlop za rok 2017 w terminie do 1 października.

Trzeba mieć na uwadze, że graniczny termin 30 września nie jest równoznaczny z zakończeniem urlopu pracownika. Aby przedsiębiorca dopełnił formalności zgodnie z przepisami kodeksu pracy, wystarczy, że udzieli urlopu pracownikowi na przykład z dniem 28 września na przysługujące mu dni urlopu za 2017 rok.

Przedsiębiorca, który nie wywiązuje się z obowiązków regulowanych kodeksem pracy, powinien liczyć się z wysokimi karami. Pracodawcy którzy wbrew przepisom kodeksu pracy, nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2)

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.