Jak opodatkowana jest prosta spółka akcyjna?

Piotr Juszczyk

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Czy prowadzący PSA podlega CIT, VAT i opodatkowaniu akcjonariuszy?

Prosta spółka akcyjna – zasady opodatkowania CIT

Prosta spółka akcyjna jest osobą prawną, dlatego też podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Standardowa stawka podatku CIT wynosi 19%. Ponadto zakładający PSA muszą się liczyć z tzw. podwójnym opodatkowaniem. Polega ono na tym, że podatek jest naliczany raz na poziomie samej spółki, a drugi raz przy wypłacie zysku akcjonariuszom.

PSA może być również opodatkowana 9% podatkiem dochodowym od osób prawnych podobnie jak każdy inny podatnik CIT. Musi jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim chodzi o kryterium przychodowe, które nie może przekroczyć poziomu 2 milionów euro (tzw. mały podatnik). PSA również może skorzystać z opodatkowania na zasadach estońskiego CIT, czy z ulg przewidzianych dla podatników CIT, np. ulgi IP Box. Dlatego też można powiedzieć, że PSA to pełnoprawny podatnik CIT.

Prosta spółka akcyjna a podatek VAT

Tak jak każda inna osoba prawna PSA może być również podatnikiem VAT. Zakładający PSA może zdecydować się od razu na bycie podatnikiem VAT lub też skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. To oznacza, że dopóki sprzedaż nie przekroczy limitu kwotowego przewidzianego dla zwolnienia, nie będzie obowiązku rejestracji do VAT. To oczywiście przy założeniu, że działalność nie podlega podatkowi VAT od pierwszej sprzedaży. PSA może również korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Prosta spółka akcyjna a podatek akcjonariusza

Jak już wcześniej wspomniano, PSA podlega podwójnemu opodatkowaniu. Przychody akcjonariuszy kwalifikuje się w zależności od ich statusu. W przypadku, gdy akcjonariusz jest podatnikiem CIT, przychód jest kwalifikowany jako zyski kapitałowe. Natomiast dla podatników PIT, przychód będzie zaliczony do kapitałów pieniężnych.

Przychód w PSA powstaje również, gdy akcjonariusz wnosi do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Należy jednak zwrócić uwagę, że akcjonariusz nie uzyskuje przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do PSA, jeżeli jego przedmiotem są prawa niezbywalne, w tym np. jego praca.

Prosta spółka akcyjna a PCC

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami umowa prostej spółki akcyjnej – zarówno jej zawiązanie, zmiana, jak i samo przekształcenie działalności w PSA – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Załóż prostą spółkę akcyjną z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.