IP Box a ryczałt. Co będzie korzystniejsze dla programisty?

IP Box to instrument wprowadzony w Polsce z początkiem 2019 roku, który umożliwia skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Co to w praktyce znaczy? Co zmienia wprowadzenie tej ulgi, na jakich zasadach jest przyznawana i czy wspiera pracowników IT?

IP Box (Intellectual Property Box, zwany również Innovation Box lub Patent Box) jest to rodzaj ulgi podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku na mocy zmiany w ustawie o podatku dochodowym, od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czym jest IP BOX? Definicja z rządowego serwisu gov.pl, wyjaśnia:

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej i zachęcać przedsiębiorców do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej. Tym samym to ważny krok na drodze do gospodarki opartej o wiedzę.

Upraszczają, jest to ulga podatkowa dla osób uzyskujących dochody w oparciu o prawo własności intelektualnej (IP w nazwie pochodzi od angielskiego intellectual property, czyli „własność intelektualna”).

Działania takie nie są nowe. Podobne rozwiązania od lat z powodzeniem wykorzystują sąsiadująca z nami Słowacja oraz Francja, Anglia, Irlandia, Luksemburg czy Holandia.

IP BOX – warunki skorzystania z ulgi

Rozliczanie się preferencyjnym pięcioprocentowym podatkiem obwarowane jest wieloma przepisami. Ustawodawca oczekuje, że osoba chcąca rozliczać się w ten sposób:

  • tworzy kwalifikowane IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • prowadzi odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych obejmującą wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z działań nad IP;
  • osiąga dochód z prac nad własnością intelektualną, podlegający opodatkowaniu w Polsce;
  • ponosi koszty kwalifikowane w związku z wytwarzaniem, rozwijaniem lub ulepszeniem własności intelektualnej.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej – czym są?

Katalog praw objętych preferencją IP Box jest zamknięty. Z ulgi mogą skorzystać jedynie te rodzaje praw, które zostały wymienione w obu ustawach o podatkach dochodowych (od osób fizycznych i od osób prawnych):

Lista kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP)
patent
prawo ochronne na wzór użytkowy
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin
prawo z rejestracji topografii układu scalonego
autorskie prawo do programu komputerowego
Kwalifikowane IP wg art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT

Do kluczowych grup zawodowych wspieranych przez ustawodawcę włączono programistów, w katalogu znajduje się bowiem autorskie prawo do programu komputerowego. Wydawałoby się, że jeśli jesteś programistą z własną działalnością gospodarczą, tworzysz kod na umowie B2B lub prowadzisz software house, to ulga IP Box obejmuje twoją pracę. Interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej (KIF) wskazują na to, że pod działalność badawczo-rozwojową podchodzi tak tworzenie, jak i ulepszenie, czy rozszerzenie programów. Analizując interpretacje dochodzimy do wniosku, że dodatkowo działalność ta może być tak naprawdę tylko badawcza lub tylko rozwojowa (nie musi spełniać obu przesłanek). Innowacyjność, o której tu mowa nie musi być na wielką skalę. Wystarczy, że jest to innowacja na skalę przedsiębiorstwa. 

Jak działa IP BOX w praktyce – branża IT

Oczywiście, po ulgę tę nie może sięgnąć każdy bez wyjątku – o czym wspominaliśmy już wcześniej. W odniesieniu do programów komputerowych, Ministerstwo potwierdziło, że pojęcie programu powinno być rozumiane szeroko. Przykładowo, prace dotyczące interfejsu, mogą również wymagać przeprowadzenia działań B+R, a wynik tych prac będzie spełniał warunki uznania go za kwalifikowany IP. W Objaśnieniach podkreślono jednak, że z uwagi na dynamiczny rozwój technologii nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie, co należy rozumieć pod pojęciem „autorskiego prawa do programu komputerowego„. W związku z tym podatnik, który chce  skorzystać z ulgi IP Box z racji na tworzenie autorskiego prawa do programu komputerowego powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora KIS. Wsparcia w tym zakresie udzielą ci również chętnie eksperci inFaktu.

Z ulgi faktycznie korzysta się po zakończeniu roku podatkowego. W ciągu roku odprowadzasz standardowe zaliczki na podatek dochodowy, a dopiero przy rozliczeniu rocznym rozdzielasz dochody na IP i pozostałe. Wtedy to wnioskujesz o zwrot nadpłaconego podatku.

Ryczałt czy IP BOX – trzeba wybrać. Dlaczego nie można mieć obu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystnym wyborem w przypadku podatników, którzy w ciągu roku nie ponoszą wysokich kosztów uzyskania przychodu. Z początkiem bieżącego roku zmieniły się przepisy dotyczące ryczałtu. Jeżeli chodzi o programistów, to znowelizowana ustawa przynosi im sporo korzyści. Stawka podatku dochodowego została dla nich obniżona z 17% na 15% – a Polski Ład zapowiada obniżenie jej jeszcze do 12%.

Znowelizowana w 2019 r. ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie przyniosła jednak zmian dotyczących możliwości skorzystania z IP Box. W dalszym ciągu podatnik rozliczający podatek ryczałtem nie ma prawa skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania, którą może odliczyć od dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Nowy Polski Ład – jaka forma opodatkowania okaże się najkorzystniejsza?

Ryczałt czy IP BOX? Decydując się na wybór, trzeba mieć na uwadze zarówno generowane koszty uzyskania przychodu jak i to, jak duża część wytwarzanych przez nas produktów oraz usług podlega pod prawo własności intelektualnej i może zostać objęta preferencyjnym opodatkowaniem w ramach IP BOX.

W kontekście nowej ustawy podatkowej jaką proponuje rząd w Polskim Ładzie, warto już dzisiaj zastanowić się, jaka forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza dla naszej działalności. Całkowite realne obciążenie na ryczałcie ewidencjonowanym może okazać się mniej korzystne nawet pomimo obniżenia stawki dla branży IT do 12%. Wiele zmienia nowy sposób wyliczenia składki zdrowotnej.