Prosta Spółka Akcyjna: dlaczego warto ją założyć? Wady i zalety


5 maja 2022 3 min. czytania

Prosta Spółka Akcyjna jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego obrotu gospodarczego. Polecana szczególnie dla osób i podmiotów, które nie mają dużych środków finansowych na początek prowadzenia działalności.

PSA – większe przywileje od pozostałych form

Od dnia 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mają możliwość założenia Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). PSA należy do spółek kapitałowych, podobnie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, jednak PSA wiąże się z większymi przywilejami aniżeli pozostałe dwie formy. Stanowi ona odpowiedź na dzisiejsze prowadzenie działalności zarówno dla start-upów jak i doświadczonych przedsiębiorców.

Zalety prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej

Do podstawowych zalet wynikających z założenia Spółki PSA można zaliczyć:

 • Bezinwazyjna możliwość założenia w porównaniu do zwykłej spółki akcyjnej: elementy spółki mogą podlegać modyfikacji bez większych problemów; możliwość założeniu przy użyciu wzorca w systemie teleinformatycznym (wyjątkiem są wkłady niepieniężne, wówczas założenie spółki musi odbyć się u notariusza); dowolność w określeniu rodzaju akcji oraz zasad działania takiej spółki.
 • Minimalny kapitał akcyjny w wysokości 1 zł:  jest to kwota pozwalająca na założenie spółki przez większość przedsiębiorców (dla porównania kapitał w spółce z o.o. wynosi 5000 zł, a w spółce akcyjnej aż 100 tys. zł). Założyciele PSA nie muszą od początku dysponować majątkiem pokrywającym kapitał, wkłady do spółki mogą zostać wniesione w okresie 3 lat od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Możliwość objęcia akcji w spółce w zamian za know-how: przy zachowaniu pozycji w spółce, możliwość wnoszenia do niej wkładów w postaci świadczenia pracy lub usług, a także wszelkich innych trudnych do wyceny wkładów.
 • Akcje PSA nie mają wartości nominalnej: ale przekładają się na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce, im więcej akcji tym większe prawa.
 • Elastyczne organy spółki: możliwość utworzenia Rady Dyrektorów, która łączy cechy Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
 • Elastyczne podejście do zgromadzeń akcjonariuszy: większa swoboda przy podejmowaniu uchwał zdalnie oraz proste procedury, komunikacja przy pomocy poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
 • Uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro maklerskie: możliwość łatwiejszego obrotu akcjami (kupno i sprzedaż), do ważności transakcji wystarczy forma dokumentowa.
 • PSA mogą założyć osoby fizyczne jak i osoby prawne, jednoosobowo lub za pomocą kilku akcjonariuszy, wyjątkiem jest tylko jednoosobowa spółka z o.o., która nie może być jedynym akcjonariuszem.

Łatwiejsze prowadzenie spółki w praktyce

 • Brak zamrożonego kapitału zakładowego, którym można dysponować od pierwszego dnia działania spółki, odpowiedzialność pozostaje po stronie PSA.
 • Brak obowiązku odprowadzania składek ZUS w przypadku jednoosobowej PSA z tytułu posiadania akcji (w przypadku spółki z o.o. należy odprowadzać co najmniej składki zdrowotne)-wyjątkiem jest świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki, gdy akcjonariusz jako wkład wnosi świadczenie pracy lub usług, zostaje on wtedy przez ZUS uznawany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. 
 • Brak obligatoryjnego badania sprawozdania finansowego przy zachowaniu odpowiednich kryteriów finansowo-osobowych.
 • Prosta likwidacja – możliwość likwidacji spółki poprzez przeniesienie całego majątku istniejącego podmiotu na jednego z akcjonariuszy lub przez przeprowadzenie procedury likwidacyjnej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu