Czym jest kapitał zakładowy? Czy stanowi on przychód spółki i podlega pod CIT?


4 maja 2021 3 min. czytania

Kapitał zakładowy to majątek, jaki muszą posiadać wspólnicy, żeby zarejestrować spółkę. Można powiedzieć, że kapitał to pierwsze środki, które pojawiają się na koncie bankowym firmy. Czy traktowane są one jako przychód i trzeba od nich zapłacić podatek? Sprawdźmy.

Czym jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy (zwany też założycielskim) to wkład wnoszony przez udziałowców na konto spółki. W zależności od rodzaju spółki, k.s.h. przewiduje jego minimalną wartość:

Kapitał może mieć postać pieniężną albo niepieniężną (sprzęt, nieruchomości). Na kapitał, który nie jest gotówką, mówi się ogólnie aport. Kapitał zakładowy, z zasady, ma cel zabezpieczyć interesy wierzycieli w przypadku, gdyby spółka okazała się niewypłacalna. Biorąc pod uwagę powyższe, logika podpowiada, że powinien on leżeć nienaruszony na koncie bankowym przez cały okres istnienia firmy. Otóż nie ma takiej konieczności, ponieważ w k.s.h nie ma przepisów, które nakazywałyby spółce utrzymanie majątku pochodzącego z wkładów.

Tym samym, niekonsekwencja ustawodawcy w tworzeniu przepisów, otworzyła furtkę przedsiębiorcom, którzy kapitał planują przeznaczyć np. na środki trwałe. Jeżeli udziałowcy chcą 1 dzień po wpłaceniu kapitału, wypłacić go i zakupić za niego maszyny, to nic nie stoi na przeszkodzie. W związku z tym, wysoki kapitał spółki widoczny w KRS, nie oznacza, że firma ma takie pieniądze fizycznie na swoim koncie.

Czy kapitał stanowi przychód?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu, ale określa zdarzenia, które przynoszą przychód. Wśród nich nie ma takiego, które można by podciągnąć pod kapitał zakładowy. Wobec tego przyjmuje się, że kapitał spółki nie jest jej przychodem. W związku z tym spółka nie musi odprowadzać od niego podatku dochodowego od osób prawnych. Nie oznacza to, że kapitał jest zwolniony od jakichkolwiek podatków, gdyż trzeba zapłacić od niego PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ile wynosi PCC i jaki jest termin na zapłatę?

Podatek PCC wynosi 0,5%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego, od której odlicza się opłaty za wpis do KRS i ogłoszenie wpisu w MSiG. W przypadku rejestracji spółki przez S24 to razem 350 zł. Podatek trzeba zapłacić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy spółki (nie od dnia uzyskania wpisu do KRS!) i dodatkowo złożyć deklarację PCC-3. Uwaga: dla spółek zakładanych przez notariusza, to notariusz płaci PCC i składa deklarację.

Przykład: wspólnicy zawarli przez internet umowę spółki z o.o. 1. maja i wnieśli minimalny kapitał zakładowy tj. 5 000 zł. Kwota PCC, którą muszą zapłacić, wynosi dokładnie 23,35 zł. / (5 000 – 350)*0,005 = 23,25 / Udziałowcy mają czas na zapłacenie podatku i złożenie deklaracji do 15. maja.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu