Procedura przyjęcia i wydania magazynowego wymaga korzystania z odpowiedniej dokumentacji. W momencie wydania towarów powstaje obowiązek udokumentowania tego faktu poprzez wystawienie druku WZ („wydanie zewnętrzne”). Jak wygląda WZ druk?

CZYM JEST WZ DRUK?


W momencie zakupu towarów, podatnik otrzymuje od dostawcy fakturę VAT zakupu. Towar ten zostaje przyjęty na magazyn, co potwierdza dokument PZ, czyli tzw. przyjęcia towaru z zewnątrz. Po pewnym czasie przedsiębiorca sprzedaje zakupiony towar.

WZ druk jest dowodem magazynowym dokumentującym wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. kontrahentowi.

Przykładowy dokument WZ zawiera m.in. takie elementy jak:

 • nazwę dokumentu „Wydanie WZ”,

 • numer,

 • określenie sprzedawcy towaru oraz odbiorcy,

 • datę wystawienia,

 • datę wydania towaru,

 • nazwę, jednostkę miary, cenę jednostkową oraz wartość wydawanego towaru.

Co ważne do każdego WZ trzeba wystawić fakturę lub też inny dokument potwierdzający przeprowadzenie transakcji.


Wygodne zakładanie firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

lub dowiedz się więcej

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

JAKIE ELEMENTY POWINIEN ZAWIERAĆ DOWÓD KSIĘGOWY?


Jak już było wspomniane druk WZ to dowód magazynowy dokumentujący wydanie towaru na zewnątrz. Z kolei faktura jest dowodem, który potwierdza sprzedaż i należność od kontrahenta.

Obrót magazynowy nie jest szczegółowo uregulowany w przepisach. Większość przedsiębiorców zwyczajowo stosuje dokumenty PZ i WZ w celu dokumentowania ruchów magazynowych. Możliwe jest również wprowadzenie swoich własnych wzorów dowodów księgowych, jednakże muszą one spełniać określone warunki.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 • określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego,

 • określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,

 • opis operacji oraz jej wartość,

 • datę dokonania operacji,

 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.

ZAŁÓŻ FIRMĘ Z INFAKTEM – MY ZADBAMY O WSZYSTKIE FORMALNOŚCI


Od strony przepisów założenie firmy wcale nie musi wiązać się z koniecznością dopilnowania szeregu obowiązków. Wystarczy jedynie zdecydować się na wybór oferty inFaktu. Na cym to polega? Otóż nie trzeba martwić się żadnymi formalnościami – o wszystko dbają nasi księgowi.

Oto jak w praktyce przedstawia się zakładanie firmy z inFaktem:

1. Zamówienie rozmowy z fachowcem z inFakt – wystarczy wypełnić formularz dostępny na tej stronie, który zawiera podstawowe dane.

2. Rozmowa telefoniczna z księgową – w jej trakcie fachowiec z inFaktu zadaje pytania przyszłemu przedsiębiorcy, rozwiewa pojawiające się wątpliwości, odpowiada na pytania oraz doradza optymalne rozwiązania podatkowe.

3. Przygotowanie przez inFakt wszystkich dokumentów niezbędnych do założenia firmy - nasi księgowi przygotowują dokumenty dla Twojego urzędu miasta lub gminy, Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

4. Wysłanie e-mailem dokumentów klientowi do weryfikacji - po przygotowaniu wszystkich dokumentów wysyłamy maila, w którym podsumowujemy rozmowę i dołączamy przygotowane pliki.

5. Podpisanie dokumentów przez Ciebie dostarczonych kurierem - na wybrany przez Ciebie adres przyjeżdża kurier, weryfikuje Twoją tożsamość i prosi o podpisanie dokumentów.

6. Księgowi inFakt odbierają dokumenty i składają w urzędzie – podpisane przez Ciebie dokumenty składamy w urzędach i dopełniamy wszelkich formalności.

Na koniec informujemy o zakończeniu całego procesu.

Dodatkowo wraz z założeniem firmy zapewniamy obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym.