Rachunek przez szereg czasu był dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży towaru lub usługi przez firmy zwolnione z VAT. Jednak od początku 2014 r. zwolnieni z VAT mają obowiązek dokumentowania transakcji przy użyciu faktu. W tym kontekście warto wiedzieć, kiedy przedsiębiorca, który nie jest czynnym podatnikiem VAT musi wystawić fakturę oraz w jakim terminie?

Jakie dokumenty sprzedaży wystawiają przedsiębiorcy


Jeszcze do końca 2013 r. obowiązek dokumentowania transakcji wyglądał inaczej niż to jest w tym momencie. Zgodnie z nieaktualnymi już przepisami:
  • VAT-owcy wystawiali faktury – zawsze, gdy nabywcą była inna firma oraz na żądanie nabywcy prywatnego,
  • firmy zwolnione z VAT wystawiały rachunki – tylko na żądanie nabywcy.
Aktualnie wszyscy przedsiębiorcy zobligowani są dokumentować transakcje przy użyciu faktur. Ten obowiązek dotyka także firm zwolnionych z VAT, które do końca 2013 r. posługiwały się rachunkami. 

W przypadku sprzedaży zwolnionej z VAT wystawienie dokumentu konieczne jest tylko jeśli wyraźnie zażyczy sobie tego nabywca. Nie jest tu istotne czy jest nim inna firma czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach. 

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

Jakie terminy wystawiania faktur przez firmy zwolnione z VAT?


Zgodnie z ogólną zasadą obowiązującą od początku 2014 r. wystawiają faktury do 15 dni licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż lub przedpłata. Ten termin nie odnosi się jednak firm zwolnionych z VAT. 

Obecnie przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mają obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż lub zapłata – jeśli nastąpiła przed sprzedażą.

Poprzednia zasada dotycząca rachunków stosowana do końca 2013 r. była inna. Jak wyglądała? Otóż zgodnie z nią jeżeli kupujący od razu wyraził chęć otrzymania rachunku musiał go otrzymać do 7 dni, zaś jeśli zrobił to później, to sprzedawca nie musiał go wystawiać, jeżeli od terminu sprzedaży minęło ponad 3 miesiące.

Tym samym aktualnie nabywca ma więcej czasu na to, by poprosić o fakturę, niż miał na to, by poprosić o rachunek, bo nawet blisko 4 miesiące.
Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

Wystawiaj faktury „zw” (dawne rachunki) w inFakt.pl


Szukasz odpowiedniej aplikacji, która w związku ze zmianami w przepisach pozwoli Ci na wystawianie prawidłowych faktur „zw” (dawnych rachunków)? Sprawne przeprowadzenie całego procesu sporządzenia faktury dla firmy zwolnionej z VAT umożliwia inFakt.pl.

Dzięki aplikacji wygenerowanie takiego dokumentu jest maksymalnie uproszczone i trwa tylko kilka chwil. Żeby tego dokonać przy wystawianiu nowej faktury należy:
  • jako stawkę VAT zaznaczyć „zw”,
  • a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia.
Sporządzając fakturę „zw” przedsiębiorca nie trzeba znać pełnych danych kontrahenta. Wystarczy jedynie podać jego NIP, a dane pobiorą się automatycznie z bazy GUS. Dodatkowo klient, któremu użytkownik wystawił fakturę jest zapamiętywany na jego koncie. Wystawiając dokument wystarczy wybrać go z listy.

Żeby wypróbować wspominane i poznać pozostałe wystarczy zarejestrować się na inFakt.pl. Istnieje również opcja przetestowania Programu do Fakturowania. Darmowe konto inFakt.pl pozwala wystawić do 3 faktur miesięcznie bez opłat. 

Zarejestruj się już dziś, szybko przekonasz się, że dokonałeś właściwego wyboru, bo inFakt to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.