Przychody ze sprzedaży w rachunkowości rozumiane są jako wartość sprzedaży którą wylicza się jako sumę iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, robót, usług, towarów i materiałów jak i też właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży. 

Trzeba mieć zatem na uwadze taki fakt, że suma ta może zostać zmniejszona o przysługujące odbiorcy konta, rabaty, bonifikaty jak też inne upusty. Jeśli ktoś jednak chce powiększyć tą sumę, to musi zastosować należne dostawcy różnego rodzaju dopłaty. Ponadto taka informacja, jak to, że przychód ze sprzedaży nie jest porównywalny z definicja wpływu środków pieniężnych do jednostki jest naprawdę bardzo potrzebna. 

Tak więc wpływ środków pieniężnych oczywiście będzie mógł wynikać z zupełnie odmiennych procesów. Mianowicie możemy tutaj mieć do czynienia z zaciągniętym kredytem bankowym lub też otrzymaniem przez poszczególną jednostkę określonego odszkodowania. 

W tejże kwestii nie powinno się raczej zapominać o ty, iż przychód nie jest swoistym podatkiem od towarów i usług w fakturach VAT, czyli dowodach, które stanowią podstawę kwalifikacji przychodu. Dzięki wyjaśnieniu tych wszystkich niejasności, można tak naprawdę wiedzieć czym jest przychód uzyskany ze sprzedaży.