Jak założyć spółkę

Przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują prywatne składniki majątku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Warto wówczas zastanowić się nad przeniesieniem składników prywatnego majątku do działalności gospodarczej. W dzisiejszym artykule przedstawię jak powinna zostać określona wartość początkowa środków trwałych przekazanych do działalności gospodarczej.

Auto i niszczarka

Jak rozliczać środki trwałe? Czym różnią się one od wyposażenia? Jak ustalić wartość początkową środka trwałego? Umiejętność prawidłowego rozliczania środków trwałych jest bardzo istotna. Dzięki niej możemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a tym samym zmniejszać należny podatek.

Pliki pieniędzy, znaki zapytania oraz dom

Przedsiębiorca dokonując inwestycji w swoją działalność gospodarczą często decyduje się na zakup nowej nieruchomości, czyli lokalu bądź mieszkania, które będzie wykorzystywane w prowadzonej firmie. W jaki sposób amortyzacja nieruchomości wpływa na obniżenie kwoty podatku dochodowego? Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować przy amortyzacji nieruchomości?

Dwa telefony i znak zapytania

Aby poprawnie rozliczyć dany składnik majątku należy odpowiednio ustalić jego wartość początkową. Jak to zrobić, gdy zgubiliśmy dokument potwierdzający zakup? Czy duplikat faktury może stanowić potwierdzenie nabycia? Jaką datę przyjęcia do użytkowania wpisać w ewidencji środków trwałych? Odpowiedzi na te i inne pytania w artykule – zapraszamy.

Telefon i portmonetka

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą posiada telefon komórkowy, który w obecnych czasach jest nieodłącznym elementem każdego biznesu. Zakupione urządzenie podatnik może bezpośrednio „wrzucić” w koszty lub wprowadzić do majątku firmy jako środek trwały. Kiedy amortyzacja telefonu komórkowego będzie stanowiła konieczność, a kiedy taki zakup można rozliczyć jednorazowo w kosztach?

Pokaż więcej artykułów