Jak wypełnić druk PIT-2? Instrukcja krok po kroku

Patrycja Czarnota

Od 2023 r. obowiązuje nowy druk PIT-2. Jest on bardziej rozbudowany niż poprzednia wersja. Sprawdź, jak poprawnie wypełnić PIT-2.

Oświadczenie PIT-2 – wypełnij krok po kroku

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak wypełnić PIT-2, kogo dotyczą poszczególne części i co w nich wpisać.

Część A i B

  • Uzupełnij swoje dane.
  • Uzupełnij dane płatnika, czyli pracodawcy, któremu składasz oświadczenie PIT-2.
PIT-2 część A i B

Część C 

Wypełniasz, jeśli jesteś zatrudniony np. na umowie o pracę, zlecenie lub o dzieło i nie chcesz korzystać z miesięcznego odliczania kwoty zmniejszającej podatek. 

Jednocześnie należy zadeklarować, o jaką część kwoty pracodawca ma obniżać zaliczkę na podatek dochodowy.

PIT-2 część C
  • 1/12 – jeśli jesteś jest zatrudniony tylko na podstawie jednej umowy, albo masz kilka umów, ale chcesz, żeby kwota zmniejszająca podatek była rozliczana tylko u jednego pracodawcy (300 zł miesięcznie);
  • 1/24 – jeśli masz dwie umowy (lub więcej) i chcesz, żeby obaj pracodawcy, u których złożysz formularz, odliczali kwotę zmniejszającą podatek po równo (150 zł miesięcznie);
  • 1/36 – jeśli masz ma trzy umowy (lub więcej) i chcesz, żeby wszyscy trzej pracodawcy, u których złoży formularz, odliczali kwotę zmniejszającą podatek po równo (100 zł miesięcznie).
box-icon

Ważne

Nie możesz zadeklarować rozliczania kwoty wolnej od podatku u więcej niż trzech pracodawców jednocześnie.

Część D 

Wypełniasz tylko wtedy, jeśli masz przyznane prawo do renty lub emerytury. W takim przypadku to organ, który wypłaca Ci emeryturę lub rentę, rozlicza kwotę zmniejszającą podatek. 

PIT-2 część D

Zaznaczasz:

  • pole 1/24 – dotyczy osób, które oprócz pobierania renty lub emerytury mają przynajmniej jedną umowę i chcą odliczać kwotę wolną od podatku w połowie przez organ rentowy i w połowie u jednego pracodawcy;
  • pole 1/36 – dotyczy osób, które oprócz pobierania renty lub emerytury mają przynajmniej dwie umowy i chcą odliczać kwotę wolną od podatku w 3 równych częściach przez organ rentowy i dwóch pracodawców (po 100 zł);
  • rezygnację w polu nr 9 – jeśli chcesz, aby organ rentowy nadal w całości odliczał kwotę wolną od podatku 300 zł miesięcznie.

Część E 

Wypełniasz, jeśli przysługuje Ci prawo do rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

PIT-2 część E

W kolejnym kroku są do wyboru dwie opcje:

1. moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z moimi dochodami

2. moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł, a przewidziane roczne dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z moimi dochodami, nie przekroczą tej kwoty.

Uwaga: Niepotrzebną opcję należy skreślić.

W sytuacji 1. dla Twojego wynagrodzenia będzie stosowana podwójna kwota zmniejszająca podatek.

W sytuacji 2. nawet, jeśli w trakcie roku przekroczysz pierwszy próg podatkowy (120 000 zł), to wciąż będzie Cię obowiązywać stawka podatku 12%, a nie 32%.

Część F 

Wypełniasz, jeśli mieszkasz poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i w związku z tym możesz stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów.

box-icon

Ważne

W razie przeprowadzki do miejscowości, w której mieści się zakład, należy zrezygnować z uprzednio złożonego oświadczenia – poprzez ponowne złożenie PIT-2.

PIT-2 część F

Część G 

Wypełniasz, jeśli chcesz skorzystać już w trakcie roku z ulg tj.

PIT-2 część G

Część H 

Wypełniasz, jeśli masz mniej niż 26 lat i rezygnujesz z ulgi dla młodych i/lub chcesz zrezygnować z pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

W polu 17. można wycofać uprzednio złożony wniosek o niestosowanie ulgi i kosztów.

PIT-2 część H

Część I 

Wypełniasz, jeśli wykonujesz pracę twórczą z przeniesieniem praw własności, a nie chcesz, aby do kalkulacji Twojego wynagrodzenia stosowano podwyższone do 50% koszty uzyskania dochodów.

W polu 19. można wycofać uprzednio złożony wniosek o niestosowanie podwyższonych kosztów.

PIT-2 część I

Część J 

Wypełniasz, jeśli przewidujesz, że w danym roku podatkowym suma Twoich dochodów nie przekroczy 30 000 zł, czyli wysokości kwoty wolnej od podatku. 

box-icon

Ważne

W przypadku przekroczenia kwoty 30 000 zł, prawdopodobne, że będziesz musiał dopłacić podatek w rozliczeniu rocznym.

PIT-2 część J

Pobierz aktualny druk PIT-2

Druk PIT-2 obowiązujący w 2023 roku pobierzesz, klikając w poniższy link:


Patrycja Czarnota
Absolwentka finansów i rachunkowości. Z pasji do finansów i kontaktu z ludźmi na co dzień staram się być najlepszą księgową dla moich Klientów w inFakcie. Moim celem jest rozjaśnienie księgowych zagadnień dla nowych przedsiębiorców, którzy dzięki mojej pomocy i wsparciu mogą skupić się na rozwoju biznesu.