Ulga dla rodzin 4+. Jakie przynosi korzyści i jak ją otrzymać?

Adam Pietrzak

Ulga dla rodzin 4+ to zmiana podatkowa dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z PIT-0 dla rodzin 4+ i jakie są korzyści?

Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+?

Przepisy wprowadzone w 1 stycznia 2022 roku przewidują nową ulgę podatkową dla rodzin, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Rodzic lub opiekun prawny czworga lub więcej dzieci może nie płacić podatku dochodowego od rocznych przychodów nieprzekraczających 85 528 zł.

Z ulgi PIT-0 dla rodzin 4+ może skorzystać osoba, która w ciągu roku wykonywała władzę rodzicielską lub była opiekunem prawnym co najmniej czworga dzieci. Ulga przysługuje, jeśli dzieci, którymi opiekuje się podatnik są:

  • niepełnoletnie;
  • pełnoletnie, ale otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny;
  • pełnoletnie, ale uczące się, jednak dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat).

Ulga dla rodzin 4+ a dochód dorosłych dzieci

W przypadku pełnoletnich dzieci, które wciąż się uczą, ustawodawca przewidział dodatkowe obostrzenia, dotyczące przychodów osiąganych przez dziecko. Nie mogą być to przychody opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego). Jeśli uczące się i nie starsze niż 25 lat dziecko osiąga przychody:

  • opodatkowane skalą podatkową (z wyjątkiem renty rodzinnej),
  • 19-procentowym podatkiem dochodowym ze zbycia papierów wartościowych,
  • zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych,

to przychody te nie mogą być w ciągu roku wyższe niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej. Obecnie ta granica to kwota 16 061,28 zł.

Jakie przychody podlegają pod ulgę dla rodzin?

Ulgą dla rodzin 4+ objęte są przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia i zasiłku macierzyńskiego. Do ulgi kwalifikują się także prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową, 19-procentowym podatkiem liniowym i ryczałtem.

Z ulgi nie można skorzystać, jeśli podatnik osiąga przychody z umowy o dzieło lub praw autorskich. Wyjątkiem są przychody z praw autorskich osiągane w ramach umowy o pracę.

Ponad 230 000 zł bez podatku dla rodzin 4+

Podatnikom rozliczających się na skali podatkowej osiągającym więcej niż 85 528 zł rocznego przychodu przysługuje nadal pełna kwota wolna od podatku, czyli 30 tysięcy zł. Jeśli rodzice co najmniej czworga dzieci rozliczają się wspólnie, wówczas przychód, od którego nie zapłacą podatku, to aż 231 056 zł.

Ulgę PIT-O dla rodzin 4+ wykazuje się w rozliczeniu rocznym. Można ją jednak stosować już w trakcie roku podatkowego. Wystarczy złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Nie ma narzuconego odgórnie wzoru takiego oświadczenia. Natomiast musi się w nim znaleźć klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.