Na podatku liniowym składka zdrowotna obniży… składkę zdrowotną. Jak ją najkorzystniej odliczyć?

Piotr Juszczyk

Obecnie składka zdrowotna na podatku liniowym wynosi 4,9% dochodu. Jednocześnie podatnicy mogą obniżyć podstawę opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną. Dodatkowo przepisy dają możliwość pomniejszenia podstawy samej składki zdrowotnej o zapłaconą składkę zdrowotną. Jak najkorzystniej odliczyć składkę zdrowotną na podatku liniowym?

Składka zdrowotna na podatku liniowym od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia bieżącego roku Polski Ład wprowadził nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej. Podatnicy rozliczający się metodą liniową od początku roku opłacają tę składkę na podstawie dochodu wykazanego w poprzednim miesiącu. Jednak z tym zastrzeżeniem, że podstawa składki nie może być niższa niż 9 procent minimalnego wynagrodzenia. Dlatego nawet gdy przedsiębiorca ponosi stratę, musi zapłacić minimalną składkę zdrowotną. Wynosi ona 270,90 zł.

Zapisy o składce minimalnej powodują, że stawka 4,9% nie zawsze znajduje zastosowanie. Przykładowo w roku 2022 stawka 4,9% będzie stosowana dopiero, gdy uzyskany dochód ukształtuje się na poziomie 5524,50 zł.

Składka zdrowotna na podatku liniowym od 1 lipca 2022 roku

Zmiana przepisów z 1 lipca 2022 roku powoduje, że podatnicy rozliczający się liniowo mogą obniżyć dochód do opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne. Obniżka dochodu może wynosić maksymalnie 8 700 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego rozwiązania, zapłacą nawet do 1 653 zł mniej podatku w skali roku.

Korzyści z odliczania składki zdrowotnej można odnieść na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez zaliczenie zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu. Po drugie, poprzez obniżenie dochodu do opodatkowania w momencie wyliczania samej zaliczki na podatek. Jest to rozwiązanie analogiczne do tego, co można zastosować przy składkach na ubezpieczenie społeczne. Jednak nowe przepisy nie są w tym zakresie zbieżne z ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z przepisami tej ustawy podstawę składki zdrowotnej stanowi przychód pomniejszony o koszty i ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały zaliczone do kosztów. W związku z powyższym, tylko jeżeli składkę zdrowotną zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu, to składka zdrowotna obniży nam podstawę składki zdrowotnej. W drugim zaś przypadku składka zdrowotna nie obniży podstawy składki zdrowotnej. Jeśli składka zdrowotna będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, to pozwoli to nam zaoszczędzić nawet 426,30 złotych. 

Ile możesz zaoszczędzić na składce zdrowotnej?

Dzięki zaliczeniu zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu podatnik może zaoszczędzić w ciągu roku maksymalnie 2079,30 zł.

Mimo wszystko dla spójności przepisów powinien pojawić się zapis, który skoryguje ustawę. Powinien o stanowić, że podstawa składki zdrowotnej będzie oznaczać dochód, od którego odejmie się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, o ile przedsiębiorca nie wliczył ich do kosztu uzyskania przychodu.

box-icon

Warto wiedzieć

Na chwilę obecną korzystniejszym rozwiązaniem jest zaliczanie składki zdrowotnej do kosztów. Wtedy obniży się zarówno podstawa opodatkowania, jak i podstawa samej składki zdrowotnej.