Dziś wchodzą w życie zmiany w Polskim Ładzie. Co musisz wiedzieć o zmianach podatkowych od 1 lipca?

Katarzyna Leszkiewicz

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Sprawdź, co musisz wiedzieć o nowych przepisach i jak zmiany podatkowe od 1 lipca wpłyną na Twoje podatki, składki ubezpieczeniowe oraz wynagrodzenie.

Kiedy wchodzą w życie zmiany podatkowe od 1 lipca?

Zmiany podatkowe wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku. Jednak większość z nich będzie obowiązywać z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2022 roku. Tym samym ich skutki obejmą cały 2022 rok. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Ile będzie wynosił podatek dochodowy za 2022 rok?

Podatek dochodowy na pierwszym progu podatkowym zostanie obniżony z 17% na 12%. Niższe podatki będą opłacać osoby zatrudnione na umowy o pracę, zlecenie i o dzieło oraz przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej.

Obniżka zostanie wprowadzona od początku 2022 roku. Spowoduje to nieznaczny wzrost pensji pracowników już od lipca oraz powstanie nadpłaty za pierwszą połowę roku dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. O tym, kiedy otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku za 2022 rok przeczytasz tutaj.

Czy zmieni się drugi próg podatkowy i kwota wolna od podatku?

Nie. W związku z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, drugi próg podatkowy będzie dotyczył osób, które osiągnęły dochody powyżej 120 tysięcy złotych i zostanie utrzymany w takim kształcie. Kwota wolna od podatku również pozostała na poziomie zmian z 1 stycznia 2022 roku i będzie wynosić 30 tysięcy złotych.

Kto może zmienić formę opodatkowania za 2022 rok?

Zmiany podatkowe od 1 lipca umożliwią zmianę formy opodatkowania osobom rozliczającym się liniowo oraz na ryczałcie. W przypadku osób rozliczających się liniowo, zmiany można dokonać za cały 2022 rok już po jego zakończeniu.

W przypadku ryczałtowców taka zmiana będzie możliwa na dwa sposoby. Pierwsza możliwość jest taka, że formę opodatkowania będzie można zmienić w połowie roku w terminie od 1 lipca do 22 sierpnia 2022 roku. Drugą możliwością jest zmiana z ryczałtu na zasady ogólne za cały rok 2022 już po jego zakończeniu.

Zarówno liniowcy, jak i ryczałtowcy, mogą dokonać zmiany wyłącznie na skalę podatkową. Więcej na temat zmiany formy opodatkowania dla przeczytasz tutaj. Opłacalność zmiany formy opodatkowania sprawdzisz korzystając z naszego kalkulatora.

Jak zmienić formę opodatkowania za 2022 rok?

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na zmianę formy opodatkowania na cały rok, zrobi to w rozliczeniu rocznym. Podatnicy rozliczający się liniowo zamiast zeznania PIT-36L za 2022 rok złożą PIT-36 i tam wykażą zmianę formy. Podatnicy rozliczający się ryczałtem zamiast PIT-28 również złożą PIT-36 i w tym zeznaniu wykażą zmianę formy opodatkowania. Zmiany w połowie roku natomiast ryczałtowcy dokonają poprzez edycję wpisu w CEIDG w terminie od 1 lipca do 22 sierpnia 2022 roku. Więcej o tym, jak zmienić formę opodatkowania, przeczytasz tutaj.

Czy zmiana formy opodatkowania za 2022 rok skutkuje zmianą także na lata przyszłe?

Zmiana formy opodatkowania za cały rok 2022 z liniówki i ryczałtu na skalę podatkową skutkuje tylko w tym roku. Aby zmienić formę opodatkowania także na lata przyszłe, należy to zrobić ponownie z początkiem 2023 roku.

Wyjątkiem jest natomiast wpis do CEIDG. W tym przypadku przy zmianie formy z ryczałtu na zasady ogólne w połowie roku jest to decyzja wiążąca na dalsze lata. Bez kolejnej zmiany formy opodatkowania na początku roku 2023 podatnik w dalszym ciągu zostanie na skali podatkowej. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Jak zmieni się składka zdrowotna po 1 lipca 2022 roku?

Nowelizacja przepisów wprowadza możliwość odliczania składki zdrowotnej dla rozliczających się liniowo i na ryczałcie.

Liniowcy będą mieli dwie możliwości skorzystania na składce zdrowotnej. Pierwszą opcją jest zaliczenie jej do kosztów uzyskania przychodu do limitu kwotowego 8 700 zł. Drugą możliwością jest obniżenie podstawy opodatkowania. Na tym rozwiązaniu można zyskać do 426,30 zł. O tym, która opcja jest korzystniejsza i dlaczego, przeczytasz tutaj.

Ryczałtowy natomiast od 1 lipca otrzymają możliwość odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej od przychodu, obniżając tym samym podatek. O tym, ile ZUS zapłacisz po zmianie formy opodatkowania, przeczytasz tutaj.

Czy po zmianie formy opodatkowania wymagana jest korekta deklaracji ZUS DRA?

Nie, w przypadku zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową za cały 2022 rok korekty deklaracji ZUS DRA nie są wymagane. Zmianę formy opodatkowania i różnicę w składkach ZUS wykazujemy dopiero w zeznaniu za kwiecień 2023 roku. W przypadku przejścia na skalę podatkową w połowie roku przez ryczałtowca, już od 1 lipca 2022 roku będzie wymagane opłacanie składek ZUS na zasadach nowo wybranej formy opodatkowania.

Wynikającą ze zmiany formy niedopłatę będziemy mieć obowiązek uregulować do 20 maja 2023 roku. Podobnie wnioski o zwrot nadpłaty składek ZUS możemy złożyć w maju 2023 roku. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Jakie przepisy zostaną zlikwidowane przez zmiany podatkowe od 1 lipca?

Nowelizacja przepisów Polskiego Ładu zakłada likwidację ulgi dla klasy średniej, a także uchylenie 8-procentowej ulgi abolicyjnej.

Co jeszcze zawierają zmiany podatkowe od 1 lipca?

Wśród zmian podatkowych znalazły się także:

  • Ujednolicenie terminów rozliczenia PIT dla wszystkich podatników – wszyscy będziemy składać zeznanie roczne do końca kwietnia po zamkniętym roku,
  • Powrót do preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • Wejście w życie grup VAT od 1 stycznia 2023 roku,
  • Podniesienie wysokości procentu, który można przekazać na organizacje pożytku publicznego z 1% do 1,5%.

Aplikacja inFakt jest gotowa na zmiany podatkowe. Już od 1 lipca wszystkich rozliczeń będziesz dokonywać na podstawie nowych przepisów.