Obniżenie podatku do 12%. Ile zyskają pracownicy na różnych umowach?

Joanna Grochala

Pracujesz na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło? Twoi pracownicy pytają Cię o zmiany? Czy słyszałeś o likwidacji ulgi dla klasy średniej i zmniejszeniu stawki podatku z 17 na 12% od 1 lipca? Zobacz, jak proponowana zmiana wpłynie na wysokość wynagrodzeń.

Kluczową proponowana zmianą dla osób zatrudnionych na umowach jest obniżenie stawki podatku dochodowego z 17% na 12% oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej.  W przypadku tej drugiej część osób mimo dużych nieścisłości miało z niej jednak korzyść. Dla nich pozytywny wpływ zapowiedzianej nowej reformy może być mniejszy, ale nadal będzie korzystny. Ważną informacją jest też to, że kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł dochodu. Nie zmienia się również drugi próg podatkowy 120 tys. zł.

Dokonałam obliczeń, w jaki sposób proponowana zmiana wpłynie na pensje pracowników. Warto pamiętać, że zmiany są na etapie ustaleń i konsultacji, więc obliczenia mają charakter szacunkowy. Wiele może się jeszcze zmienić, nim ustawa wejdzie w życie.

Umowa o dzieło, a obniżka podatku

Przyjrzyjmy się pracownikom na umowie o dzieło. Do obliczeń przyjęto podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%.

Jak wygląda ich oszczędność na zmniejszeniu podatku do 12%?

Wynagrodzenie bruttoWynagrodzenie netto przed zmianamiWynagrodzenie netto po zmianachMiesięczna korzyść
3500 zł3202 zł3290 zł88 zł
5000 zł4575 zł4700 zł125 zł
7500 zł6862 zł7050 zł188 zł

Pracownik na umowie o pracę

Ulga dla klasy średniej dostępna była tylko w ramach umowy o pracę oraz rozliczania działalności na skali podatkowej. Warto przypomnieć, że nie miała ona zastosowania w przypadku wynagrodzeń niższych niż 5701 zł. Dlatego na wynagrodzenie takiej osoby wpływ będzie miała tylko jedna z proponowanych zmian, którą jest obniżenie stawki podatku do 12%.

Mniejsze korzyści będą mieli pracownicy, którzy mieścili się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, ponieważ mieli oni prawo korzystać z wycofanej ulgi dla klasy średniej. W takim przypadku im wyższe wynagrodzenie, tym wpływ zmiany będzie mniej odczuwalny.

Wynagrodzenie miesięczne bruttoWynagrodzenie netto przed zmianamiWynagrodzenie netto po zmianachMiesięczna korzyść
3500 zł2702,34 zł2841,34 zł14 zł
5000 zł3660,19 zł3738,19 zł78 zł
7500 zł5377,29 zł5442,29 zł65 zł

Do wyliczeń przyjęto, że pracownik:

Proponowane zmiany będą obowiązywać od 01 lipca 2022 roku i wpłyną na bieżące wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek. Co z zaliczkami zapłaconymi wcześniej? Wcześniej zapłacony wyższy podatek 17% – za miesiące od stycznia do lipca 2022 – zostanie nam wyrównany w rozliczeniu rocznym PIT. Można się zatem spodziewać wyższych zwrotów podatku.

Umowa zlecenie

Zobaczmy, jak oszczędność z obniżenia podatku wygląda w przypadku pracownika na umowie zlecenie. Tu również nie obowiązywała wcześniej ulga dla klasy średniej, więc wpływ ma wyłącznie niższa stawka podatku PIT.

Wynagrodzenie miesięczne bruttoWynagrodzenie netto przed zmianamiWynagrodzenie netto po zmianachMiesięczna korzyść
3500 zł2709 zł2849 zł140 zł
5000 zł3870 zł4070 zł200 zł
7500 zł5805 zł6105 zł300 zł

Kryteria przyjęte do obliczeń:

  • pracownik ma 26 lat lub więcej (nie korzysta z zerowego PITu dla młodych)
  • jest pracownikiem innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie większe bądź równe płacy minimalnej,
  • posiada standardowe koszty uzyskania przychodu.

Roczna korzyść dla przedsiębiorców rozliczających się w skali podatkowej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na skali podatkowej w perspektywie roku mogą natomiast oszczędzić tyle: