Czy można łączyć działalność gospodarczą z innymi źródłami przychodu?

Czy można łączyć działalność gospodarczą z innymi źródłami przychodu? Czy takie rozwiązanie może być korzystne dla przedsiębiorcy? Czy wszystkie połączenia są możliwe? Po dokładne wyjaśnienia zapraszamy do wpisu.

Działalność gospodarczą można łączyć z każdym innym sposobem uzyskiwania przychodu, poza działalnością bez rejestracji. Jest to jedna z kwestii łączących działalność bez rejestracji i działalność gospodarczą – oprócz nich można także osiągać inne przychody.

Wykonując działalność gospodarczą należy też pamiętać, że podpisując umowy które nie będą w niej rozliczane, muszą one dotyczyć usług innych niż wykonywane w działalności gospodarczej.

Przykład 1 – Pan Nowak może w ramach działalności świadczyć fotograficzne, a w ramach umowy zlecenie świadczyć usługi doradcze z zakresu BHP.

Przykład 2 – Pan Nowak nie może na umowie zlecenie i w ramach działalności wykonywać tych samych usług np. usług księgowych.

Na czym można zyskać?

Wykonując działalność gospodarczą i osiągając inne przychody, jeśli z obu tytułów opłaca się składki ZUS, to można na nich zaoszczędzić. Co do składek społecznych, to nie opłaca się ich z działalności gospodarczej, gdy równocześnie:

 • przedsiębiorca pobiera zasiłek macierzyński,
 • pracuje na etacie i zarabia przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • osiąga przychody za granicą i w Polsce do ZUS dostarczy druk A1.

Natomiast aby z działalności nie opłacać składki zdrowotnej, przedsiębiorca poza działalnością musi osiąga także przychody z tytułu:

 • zasiłku macierzyńskiego, którego kwota nie przekracza 1000 zł,
 • emerytury lub renty, która nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz z działalności gospodarczej :
  • uzyskuje dodatkowe przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Czy można łączyć działalność gospodarczą z innymi źródłami przychodu

Na co trzeba uważać?

Zaletą łącznie różnych przychodów, jak wskazałam wyżej może być oszczędność na składkach ZUS. Należy też pamiętać o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że przychody opodatkowane na zasadach ogólnych takie jak:

 • działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych,
 • wynagrodzenie z etatu, zlecenie, czy dzieła,
 • zasiłki,
 • emerytura, renta

sumują się w zeznaniu rocznym. Zagrożenia, jakie się z tym wiążą opiszę w poniższych przykładach, natomiast chodzi o to, że po uwzględnieniu wszystkich przychodów podatkim może płacić wyższy 32% podatek. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być zmiana formy opodatkowania działalności na podatek liniowy.

Przykład 1 – Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2018 osiągnał z niej dochód w wysokości 80 000 zł. Poza tym z tytułu umowy o pracę uzyskał dochód w kwocie 50 000 zł.

 • suma przychodów wynosi 130 000 zł,
 • podatnikowi nie przysługuje kwota zmniejszająca podatek bo dochód przekracza kwotę 127 ooo zł,
 • podatek wyliczany jest następująco: 15 395,04 + 32% * (130 000 – 85 528) = 29 626 zł.

Przykład 2 – Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według podatku liniowego. W 2018 osiągnał z niej dochód w wysokości 80 000 zł. Poza tym z tytułu umowy o pracę uzyskał dochód w kwocie 50 000 zł.

 • dochodów się nie sumują, gdyż są opodatkowane według różnych stawek podatku
 • podatek z działalności wynosi 80 000 * 19% = 15 200 zł,
 • przy dochodzie 50 000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł,
 • podatek z umowy o prace wynosi zatem 50 000 *18% – 556,02 = 8 444
 • łącznie podatek wynosi 23 644 zł

Jeśli przedsiębiorca zauważyłby, że sumowanie dochodów w zeznaniu rocznym będzie niekorzystne z początkiem roku może dokonać zmiany formy opodatkowania działalności. Umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura, czy renta zawsze są opodatkowane na zasadach ogólnych, natomiast przy działalności mamy wybór.

Podając pierwszy przykład chciałam pokazać, że warto nad formą opodatkowania się zastanowić. Jeśli tego nie sprawdzimy, to w trakcie roku zaliczki będą płacone w wysokości 18%, a w zeznaniu rocznym temu podatkowi wyjdzie kwota podatku do zapłaty, gdyż dochód będzie z drugiego progu podatkowe – powyżej kwoty 85 528 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu