Działalność bez rejestracji, a działalność gospodarcza


9 maja 2018 3 min. czytania

Jakie są różnice i podobieństwa między działalnością bez rejestracji, a działalnością gospodarcza? W tym wpisie przedstawię relacje – działalność bez rejestracji, a działalność gospodarcza?

Jest kilka kryteriów według których można dokonać porównania – działalność bez rejestracji, a działalność gospodarcza. Według mnie warto skupić się na formie opodatkowania, składkach ZUS, zeznaniu rocznym, opcji zatrudniania, podatku VAT, kasie fiskalnej, koncesje, respektowanie praw konsumentów.

Działalność bez rejestracji

Działalność bez rejestracji to możliwość uzyskiwania przychodu bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Może ją wykonywać osoba, która w okresie 60 poprzednich miesięcy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej i której przychody miesięczne będą mniejsze niż 1050 zł netto. Działalność nieewidencjonowana może być prowadzona bez ograniczenia czasowego, a ze względu na próg przychodu traktowana jest jako przychód dorywczy, dodatkowy.

Co więcej działalność bez rejestracji może być prowadzona w sposób zorganizowany, ciągły z nastawieniem oczywiście na zysk (limitowany). Można się zastanawiać, ale jak to przecież wcześniej takie działania były określane jako działalność gospodarcza. Otóż tak, obecnie mamy od tego odstępstwo o nazwie działalność nieewidencjonowana, która do przychodu nie przekraczającego w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia pozwala na nierejestrowanie działalności w oparciu o wniosek CEIDG-1.

pytajnik_03

Działalność gospodarcza

Definicji działalności gospodarczej jest wiele, ja natomiast skupię się na trzech kluczowych, określonych w ordynacji podatkowej i ustawie o PIT oraz ustawie – Prawo przedsiębiorców.

Ordynacja podatkowa określa najbardziej ogólną definicję tego pojęcia. Mianowicie przez działalność gospodarczą należy rozumieć każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Od niedawna obowiązująca ustawa – Prawo przedsiębiorców, wskazuje że działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

I na koniec ustawa o PIT, która w swoim zapisie stanowi o tym, że działalność gospodarcza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

W każdej z ustaw podkreśla się, że celem działalności gospodarczej jest osiąganie stałego, zorganizowanego przychodu, w sposób ciągły i we własnym imieniu.

Działalność bez rejestracji, a działalność gospodarcza

Wyżej omówiłam definicję działalności bez rejestracji oraz działalności gospodarczej, a teraz przejdę do pokazywania podobieństw oraz różnic między tymi dwoma formami uzyskiwania przychodów.

Zrzut ekranu 2018-05-09 o 08.04.53

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu