Działalność gospodarcza a umowa zlecenie, umowa o dzieło

Przedsiębiorca podpisując umowę cywilnoprawną (umowa o dzieło, umowa zlecenie), której przedmiotem są czynności zawarte w kodach PKD i faktycznie świadczone w ramach firmy powinien liczyć się z koniecznością opodatkowania takiego przychodu z tytułu działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza a umowa zlecenie, umowa o dzieło

Nie każdy przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło traktowany jest jak przychód z działalności wykonywanej osobiście. Wyjątek stanowią umowy cywilnoprawne zawarte z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli czynności, które świadczy przedsiębiorca mają taki sam charakter jak te, które wykonuje w ramach działalności umowa traktowana jest jak zawarta z odrębnym podmiotem gospodarczym, a nie osobą fizyczną.

W takiej sytuacji musimy wykazać przychód z działalności, a co za tym idzie wystawić fakturę dla naszego kontrahenta. Oznacza to, że jeżeli na wniosku CEIDG-1 użyliśmy danych kodów PKD oraz świadczymy takie usługi w ramach działalności to nie ma możliwości aby umowę zlecenie/o dzieło (o tym samym charakterze) rozliczać poza nią.

Umowy cywilnoprawne rozliczane poza działalnością – czy to możliwe?

Jeżeli zakres wykonywanych czynności jest tożsamy z przedmiotem usług świadczonych w ramach działalności to co do zasady należy opodatkować je w firmie.

Zdarza się jednak, że urząd skarbowy nie kwestionuje rozliczenia umowy zlecenia jako przychodu z działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli koniecznie chcemy zastosować taki sposób opodatkowania danej umowy możemy zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. We wniosku trzeba odpowiednio uargumentować dlaczego uważamy, że nasz przychód nie ma związku z prowadzoną firmą. W przypadku braku takiej decyzji bezpieczniej jest uznać przychód uzyskany z tytułu umowy cywilnoprawnej za przychód firmowy.

Argumenty przemawiające za wyłączeniem przychodów osiągniętych ze zlecenia z przychodów uzyskanych w ramach działalności:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający,
  • czynności wykonywane są pod kierownictwem, w miejscu i czasie ustalonym przez zlecającego,
  • osoba wykonująca dane zlecenie nie ponosi ryzyka gospodarczego.

Są to warunki konieczne do opodatkowania przedmiotu danej umowy jak przychodu z działalności wykonywanej osobiście, ale… niestety dla wielu urzędów niewystarczające. Nawet spełnienie wszystkich powyższych przesłanek nie daje nam pewności, że organ podatkowy będzie miał w tej sprawie takie samo stanowisko jak my.

Etat i umowa zlecenie – zmiany w 2016 roku

Umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz JDG

Umowa o dzieło/zlecenie zawarta przed założeniem działalności

Może się zdarzyć, że przed założeniem firmy pracowalismy na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli podpisana umowa wygasa przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG to nie ma żadnych wątpliwości – kolejne przychody o tym samym charakterze musimy wykazać w działalności.

Dylemat pojawia się jednak w sytuacji, gdy okres zawartej umowy zlecenie/umowy o dzieło pokrywa się z okresem prowadzenia firmy. Okazuje się, że nie ma przeciwwskazań, by kontynuować sposób rozliczeń z firmą, z którą podpisaliśmy umowę jeszcze przed rozpoczęciem własnego biznesu. Jeżeli jednak okres umowy wygaśnie to trzeba mieć na uwadze, że powstanie konieczność zmiany ustaleń, a nowe zyski należy wykazać jako przychód z działalności.

Zawieszenie działalności a umowa zlecenie, umowa o dzieło

Warto wiedzieć, że osoba prowadząca jednoosobową działalność (o ile nie zatrudnia pracowników) może ją w każdym momencie zawiesić. Na czas zawieszenia firmy nie przestaje jednak być przedsiębiorcą.

W przypadku, gdy w tym czasie chcemy wykonać jakąkolwiek pracę, która ma związek z zakresem naszej działalności jedyną opcją podjęcia się tego zadania jest odwieszenie firmy. Zakazane jest wówczas świadczenie czynności o tym samym charakterze jak te, które wykonujemy w ramach działalności, a co za tym idzie uzyskiwanie bieżących przychodów firmowych. Oznacza to, że wznowić działalność trzeba przynajmniej na czas wykonywania danej czynności i udokumentowania jej fakturą wystawioną na dane firmowe. Nie zawsze jednak będzie to korzystne finansowo – po odwieszeniu działalności trzeba bowiem opłacić składki do ZUS-u. Warto przed podjęciem decyzji wykonać kalkulację zysków i strat. Dobra wiadomość jest taka, że firmę możemy później zawiesić ponownie.

Jak obliczyć składki ZUS w trakcie zawieszenia działalności?

Jak radzić sobie w trakcie zawieszenia firmy?

Oczywiste wydaje się, że w trakcie zawieszenia firmy trzeba jakoś zarabiać (zwłaszcza jeżeli taka sytuacja trwa przez dłuższy czas). Rozwiązaniem może być umowa o pracę, albo podjęcie czynności spoza zakresu naszej działalności. Wówczas nie ma żadnych ograniczeń w rodzaju podpisywanych umów.

Porównanie własnej firmy i etatu – co będzie korzystniejsze?

Dodatkowo po odwieszeniu działalności jeżeli zdecydujemy się kontynuować umowę o pracę będziemy zwolnieni z obowiązku opłacania składek społecznych do ZUS-u (pod warunkiem osiągnięcia płacy minimalnej, niezależnie od wymiaru etatu). Pogodzenie umowy o pracę z firmą może być wyzwaniem jednakże, jeśli zdecydowaliśmy się na zawieszenie firmy z powodu wysokich należności do ZUS-u albo małej liczby zleceń – może właśnie taka opcja będzie dla nas korzystna?

Z kolei zdobycie nowych doświadczeń o innym charakterze niż przedmiot naszej działalności może przyczynić się do poszerzenia zakresu wykonywanych usług i rozwoju firmy. Zawsze można zaktualizować wpis do CEIDG, dodać odpowiednie kody PKD i otworzyć się na nowe horyzonty. Zdarza się, że gdy firma nie przynosi oczekiwanych zysków czasem warto nawet całkowicie zmienić kierunek działań.

Chcesz prowadzić księgowość w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.