Jak zawiesić działalność gospodarczą online? Czy w trakcie zawieszenia trzeba płacić składkę zdrowotną?

Zawieszenie działalności to dla przedsiębiorcy nie tylko szansa na odpoczynek, ale również oszczędność pieniędzy.W każdej firmie mogą pojawić się przejściowe trudności. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest chwilowe zaprzestanie wykonywania czynności.  

Zawieszenie działalności w trakcie miesiąca a składki ZUS

Zgodnie z przepisami działalność można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Prawo to przysługuje tylko przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników.

Najkorzystniej jest zawiesić działalność na okres obejmujący pełne miesiące kalendarzowe. Nie ma wówczas obowiązku opłacania składek społecznych, na Fundusz Pracy i zdrowotnej.

Jeżeli działalność zostanie zawieszona w trakcie miesiąca, składki społeczne i na Fundusz Pracy przelicza się proporcjonalnie.

Składkę zdrowotną natomiast należy opłacić w całości, gdyż jest ona niepodzielna. Oznacza to, że nawet zawieszając działalność drugiego dnia danego miesiąca w roku 2016 zapłacisz 288, 95 zł ubezpieczenia zdrowotnego za ten miesiąc.

Składka zdrowotna na 2016 rok

Jeżeli działalność zostanie zawieszona w trakcie miesiąca, właściciel firmy ma prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wysokości składek społecznych i składki na Fundusz Pracy. Należy wówczas podzielić kwotę składki przez liczbę dni danego miesiąca, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, w których przedsiębiorca podlega pod ubezpieczenie. Otrzymana kwota to kwota do zapłaty.

ZUS podczas zawieszonej działalności

Obliczenie składek za okres zawieszenia działalności – przykład

Przykład 1

Przedsiębiorca opłaca duży ZUS, wraz z dobrowolną składką chorobową. Działalność zostaje zawieszona na okres od 15 marca do 15 maja.

Duży ZUS 2016

Sumę składek społecznych (772,96 zł) należy podzielić przez liczbę dni w marcu (31) i pomnożyć przez 14 (tyle dni prowadzona w tym miesiącu jest działalność gospodarcza). Otrzymany wynik to 349,08 zł.

Analogicznie składkę na Fundusz Pracy (59,61 zł) dzielisz przez liczbę dni w marcu i mnożysz przez 14, otrzymana kwota to 26,92 zł.

Składkę zdrowotną należy opłacić w całości (288, 95 zł).

Za miesiąc kwiecień nie płacisz żadnych składek. Za maj natomiast obliczenie należności do ZUS-u wygląda podobnie, jak w marcu, czyli sumę składek społecznych i składkę na Fundusz Pracy dzielisz przez liczbę dni w maju (31), a następnie mnożysz przez 16. Składkę zdrowotną płacisz w całości.

Przykład 2

Przedsiębiorca opłaca duży ZUS, wraz z dobrowolną składką chorobową. Działalność zostaje zawieszona na okres od 1 marca do 30 kwietnia.

Za miesiąc marzec i kwiecień nie opłacasz żadnych składek.

W przypadku podlegania pod pod mały ZUS obliczenia będą analogiczne.

Mały ZUS 2016 

Zawieszenie działalności – jakich formalności należy dopełnić?

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, konieczne jest złożenie aktualizacji druku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie ma konieczności dodatkowo zgłaszać tego faktu do ZUS-u, informacja zostanie automatycznie przekazana. ZUS sporządzi odpowiedni dokument wyrejestrowujący z ubezpieczeń.

W czasie zawieszenia można sprzedawać składniki majątku

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej nie należy wykonywać w jej ramach żadnych czynności, które mają na celu osiąganie przychodów.

Przedsiębiorca ma prawo natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki takie, jak abonament za telefon, opłaty za serwery, domeny, itp. stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że wynikają z umów zawartych jeszcze przed zawieszeniem działalności gospodarczej.

W tym czasie można sprzedawać swój majątek firmowy.

Sprzedaż majątku firmowego w trakcie zawieszenia działalności

Chcesz wrócić do rozliczania działalności w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.