Koszty uzyskania przychodu pracownika – kiedy można je podwyższyć?

Każdy pracownik, który uzyskuje wynagrodzenie za swoją pracę, ma prawo do zastosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu płaci niższy podatek. W niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie podwyższonej kwoty. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być wówczas spełnione.

Koszty uzyskania przychodu to niższy podatek pracownika

Pracownikowi uzyskującemu przychód ze stosunku pracy przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej odpowiednią ustawą.

Standardowo miesięczna kwota wynosi 111,25 zł (nie więcej niż 1335 zł rocznie).

Jeżeli istnieje równocześnie więcej niż jeden stosunek pracy, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy lub pracy nakładczej – pracownikowi przysługuje powyższa kwota z każdego z tych stosunków (nie więcej jednak niż 2002,05 zł rocznie).

Pracownik wyskazał koszty uzyskania przychodu

Podwyższone koszty uzyskania przychodu – dla kogo?

Istnieje wyjątek od powyższej reguły – w niektórych sytuacjach pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Dzieje się tak, kiedy miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której położony jest zakład pracy. Warto zwrócić uwagę, że kluczowe jest tutaj nie miejsce zameldowania, a miejsce zamieszkania.

Przyjmuje się, że zakład pracy to miejsce świadczenia pracy, które zapisano w umowie o pracę. Co więcej, pracownik nie może otrzymywać dodatku za rozłąkę. Musi też złożyć odpowiednie oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków.

W takiej sytuacji obowiązuje mu kwota w wysokości 139,06 zł miesięcznie (nie więcej niż 1668,72 zł rocznie), a w przypadku więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej – 139,06 zł miesięcznie z każdego z tych stosunków, ale nie więcej niż 2502,56 zł rocznie.

Praca na terenie kilku województw a podwyższone koszty uzyskania przychodu

Wyższe koszty uzyskania przychodu przysługują, jeśli pracownik mieszka poza miejscem, w którym znajduje się zakład pracy i nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów dojazdu (chyba, że zwrot jest traktowany jako opodatkowany przychód), nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Interpretacje podatkowe mówią, że jeśli osoba wykonuje pracę na terenie np. kilku województw – poza miejscem swojego pobytu, również ma prawo do podwyższonych kosztów. Dlaczego? Ponieważ nie istnieje definicja „zakładu pracy” i za taki przyjmuje się miejsce, w którym praca jest faktycznie wykonywana. 

Chcesz rozliczać pracowników w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
  • Wystaw testową e-fakturę w inFakcie online lub w aplikacji inFakt na smartfon. Zajmie Ci to minutę.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – dopasujemy księgową lub księgowego do potrzeb Twojej firmy.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.