Jaki jest limit ulgi przy PIT dla młodych i jak obliczyć wynagrodzenie dla takiego pracownika?

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje nowa ulga w podatku dochodowym. Tak zwany, PIT dla młodych zwalnia z opodatkowania wynagrodzenia osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Ile wynosi ulga dla młodych oraz jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika?

Czym jest PIT dla młodych?

Ulga PIT dla młodych to zwolnienie z obowiązku rozliczania podatku dochodowego przychodów ze:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • umów zlecenie,

– uzyskanych przez podatników do ukończenia 26 roku życia.

Zwolnienie obejmuje przychody nieprzekraczające w trakcie roku kwoty pierwszego progu skali podatkowej tj. wartości 85.528 zł. Z uwagi na wprowadzenie zwolnienia od przychodów w trakcie trwającego roku podatkowego, w 2019 roku zwolnienie obejmuje przychody jedynie do wysokości 35.636,67 zł. Wartość w 2019 roku jest wyliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania ulgi.

85.528 zł / 12mc * ilość miesięcy obowiązywania ulgi (5) = 35.636,67

Więcej informacji na temat zerowego PIT można znaleść tutaj.

Wyliczanie wynagrodzenia dla młodych

Przy wyliczaniu wynagrodzenia dla młodych, duży znaczenie będzie miał rodzaj zawartej umowy oraz obowiązek podlegania pod ubezpieczenia zgodnie z ustawą o SUS.

W przypadku zawarcia umowy zlecenie na kwotę 5000 zł z studentem do 26 roku życia, wynagrodzenie brutto stanowi całkowity przychód studenta. Przedsiębiorca nie odprowadza składek społecznych od umów cywilnych zawartych z studentami do ukończenia 26 roku życia. Wynagrodzenie nie będzie pomniejszone o składki ZUS oraz nie podlega potrąceniu na poczet zaliczki na podatek dochodowy. Kwota 5000 zł w całości zostaje wypłacona zleceniobiorcy. Koszt zatrudnienia pracownika wyniesie 5000 zł

Jeżeli przedsiębiorca zatrudni na umowę zlecenie osobę młodą, która nie posiada statusu studenta, wówczas wynagrodzenie brutto w wysokości 5000 zł stanie się podstawą do naliczenia składek ZUS (pod warunkiem, że osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczenia). Wówczas z kwoty 5000 zł zostanie pobrana kwota 962,33 zł (składki społeczne + zdrowotna). Łączny koszt zatrudnienia zleceniobiorcy wyniesie 6024 zł. Zleceniodawcy natomiast zostanie wypłacona kwotam 4037,67 zł.

Jak zaksięgować wynagrodzenie osoby młodej?

W opisanym pierwszym przypadku, wynagrodzenie należy zaksięgować do kolumny 12 KPiR . Podstawą do ujęcia wynagrodzenia wypłacanego z tyt. umów cywilnoprawnych będzie rachunek do danej umowy.

Wynagrodzenie obciążone składkami ZUS, należy zaksięgować w wartości brutto do kolumny 12. Wartość brutto zawiera wartość należnego wynagrodzenia zleceniobiorcy oraz wartość składek ZUS finansowanych po stronie ubezpieczonego. Natomiast składki ZUS opłacane po stronie przedsiębiorcy należy zaksięgować do kolumny 13 w dacie ich opłacenia.

kalkulator wynagrodzeń

Porównaj formy zatrudnienia
1 000 zł 20 000 zł


Całkowity koszt dla Twojego pracodawcy7 538,28
Przy zachowaniu całkowitego kosztu pracodawcy na innej formie zatrudnienia zarabiałbyś "na rękę"
Umowa o pracę 
4 500,00
Umowa zlecenie 
4 727,84
Własna działalność (B2B)5 983,15
Załóż firmę za darmo

Brak pobrania zaliczki na podatek dochodowy dla osób młodych nie powoduje u przedsiębiorcy dodatkowych obowiązków ewidencyjnych. Natomiast należy pamiętać, że prawo do skorzystania z ulgi będzie uzależnione od złożenia oświadczenia pracodawcy, że dochody w całości korzystają z zwolnienia od PIT.