PPK w firmach od 20 do 250 osób – najważniejsze terminy i obowiązki


21 października 2020 1 min. czytania

Przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 250 osób muszą w ciągu najbliższych tygodni podpisać dwie ważne umowy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jeżeli tego nie zrobią, grozi im grzywna i narzucenie instytucji finansowej, z którą będą współpracować.

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to powszechny system oszczędzania emerytalnego dla pracowników. Wprowadzanie PPK w polskich firmach zostało podzielone na IV etapy. Najpierw zostały one wprowadzone w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób.

W drugim etapie zostaną one uruchomione w przedsiębiorstwa z co najmniej 50 pracownikami, a w trzeci etapie w firmach zatrudniających co najmniej 20 osób. Ostatni etap dotyczy pozostałych podmiotów zatrudniających pracowników oraz jednostek publicznych.

W związku z panedmią, rząd zdecydował, że etapy II i III w pewnej części zostaną połączone – firmy zatrudniające powyżej 50 osób jak i te z co najmniej 20 pracownikami muszą w tych samych terminach zawrzeć umowy o zarządzaniu i prowadzeniu PPK:

  • umowa o zarządzanie PPK musi być podpisane do 27 października 2020
  • umowa o prowadzenie PPK musi być podpisane do 10 listopada 2020

Jeżeli firmy nie dopilnują tych terminów grozi im kara grzywny. Istnieje również taka możliwość, że Polski Fundusz Rozwoju narzuci przedsiębiorstwu z jaką instytucją finansową będzie musiało podpisać umowy PPK.

Po wprowadzeniu w firmie PPK pracodawca musi prowadzić i archiwizować dokumentację związaną z planami poszczególnych pracowników, naliczać wpłaty do PPK oraz przekazywać wpłaty jak i informacje o nich do instytucji finansowej, z którą współpracuje. Dopłaty państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu