Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to powszechna i obowiązkowa dla wszystkich firm forma oszczędzania pracowników na emeryturę. Oto, co przedsiębiorcy powinni wiedzieć na temat PPK.

Jakie firmy muszą wprowadzić PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe muszą wprowadzić wszystkie firmy zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz “ozusowane” umowy zlecenia.

Wprowadzanie PPK w polskich firmach zostało podzielone na cztery etapy. Najpierw zostały one wprowadzone w firmach z ponad 250 pracownikami. W drugim etapie zostaną one uruchomione w przedsiębiorstwa zatrudniających powyżej 50 osób, a w trzeci etapie w firmach z więcej niż 20 pracownikami. Ostatni etap dotyczy pozostałych podmiotów zatrudniających pracowników oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Kogo PPK nie obowiązuje?

PPK nie dotyczy:

 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych zatrudniające inne osoby fizyczne w zakresie niezwiązanych z ich własną działalnością, na przykład osoby zatrudniające osoby do sprzątania czy opiekę dla dzieci,
 • mikroprzedsiębiorców, których wszyscy pracownicy zrezygnowali z dokonywania wpłat.

Co trzeba zrobić, żeby wprowadzić do swojej firmy PPK?

Podstawą do wprowadzenie PPK jest podpisanie dwóch umów:

 • umowy o zarządzaniu PPK,
 • umowy o prowadzeniu PPK.

Przedsiębiorcy podpisują tego typu umowy z wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi.

Jakie obowiązki ma pracodawca w związku PPK?

Przedsiębiorca musi podpisać wyżej wymienione umowy w imieniu i na rzecz pracowników. Jeżeli nie zrobi tego w konkretnym terminie [tutaj link do drugiego wpisu o PPK], grozi mu grzywna i możliwe narzuceniem tego typu instytucji przez Polski Fundusz Rozwoju.

Pracodawca ma też obowiązek prowadzić i archiwizować pełną dokumentację PPK, naliczać wpłaty oraz przekazywać je do instytucji, z którą podpisał umowę. Dopłaty państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Kto i ile wpłaca do PPK?

Pieniądze trafiają na PPK z trzech głównych źródeł: od samych pracowników, od pracodawców oraz ze strony państwa:

 • wpłata pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto Może ją dobrowolnie zwiększyć do 4%,
 • wpłata pracodawcy to1,5% wynagrodzenia brutto, z opcją na dobrowolnie zwiększenie do 4%,
 • wpłata państwa wynosi 250 zł na powitanie oraz 240 zł co roku.

Księgowość online dla spółek

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

Przedsiębiorca i specjalista ds. komunikacji. W inFakcie odpowiada za zarządzanie tworzeniem treści przydatnych dla innych przedsiębiorców.