Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową w połowie roku 2022. Jak to zrobić?

Piotr Juszczyk

Zmiana formy opodatkowania pojawi się jako opcja dla przedsiębiorców w myśl przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Osoby, które rozliczają się na ryczałcie i podatku liniowym będą mogły przejść na skalę podatkową po zakończeniu roku. Taka możliwość dla ryczałtowców pojawi się również w połowie roku 2022.

Zmiana formy opodatkowania. Jak to zrobić?

Wedle nowych przepisów ryczałtowcy chcący skorzystać z możliwości zmiany formy opodatkowania w połowie roku mogą przejść wyłącznie na skalę podatkową. Efektem takiej zmiany będzie rozliczenie pierwszej połowy roku na zasadzie podatku zryczałtowanego, a drugiej połowy roku na skali podatkowej.

Zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne będzie można dokonać za pośrednictwem CEIDG. Należy to zrobić do dnia 22 sierpnia 2022 roku. Po dokonaniu takiej modyfikacji, pierwszym miesiącem rozliczanym przez przedsiębiorcę na skali podatkowej będzie lipiec. Oznacza to, że od 1 lipca podatnicy będą musieli ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zmiana formy opodatkowania, a składki ZUS

W przypadku przedsiębiorcy, który zmienia formę opodatkowania w połowie roku i do końca czerwca rozlicza się na ryczałcie, składki ZUS za miesiąc czerwiec powinny zostać opłacone jeszcze według zasad obowiązujących ryczałtowców. A zatem wyliczenie składki zdrowotnej będzie zależeć od tego, w jakim progu znajduje się wartość osiągniętego przychodu.

Po przejściu na skalę podatkową od 1 lipca, rozliczenie składki opłacanej w lipcu odbywać się będzie już na zasadach ogólnych. Na skali podatkowej składka ubezpieczeniowa jest wyliczana od osiągniętego dochodu w miesiącu czerwcu. Przedsiębiorca, który jeszcze w czerwcu był na ryczałcie, nie będzie w stanie określić swojego dochodu za czerwiec. A zatem podstawą do wyliczenia składki stanie się dla niego wysokość płacy minimalnej, czyli 3010 zł.

Dlatego ryczałtowiec, który zmieni formę opodatkowania na skalę podatkową, w sierpniu opłaci składkę ZUS za miesiąc lipiec w wysokości 270,90 złotych. Będzie to jednak miesiąc wyjątkowy. W kolejnych miesiącach przedsiębiorca zapłaci już składki naliczane od rzeczywistej wartości osiąganego dochodu. A więc w przypadku składki opłacanej we wrześniu, podstawą do wyliczenia składki będzie faktyczny dochód za miesiąc sierpień.

ZUS DRA dla ryczałtowca przy zmianie formy opodatkowania

Przy rozliczeniu składek ubezpieczeniowych za kwiecień 2023 roku przedsiębiorca będzie miał obowiązek wykazać, że w połowie roku zmienił formę opodatkowania. Wykaże to w deklaracji ZUS DRA.

Ustawodawca zapowiedział, że udostępni przedsiębiorcom specjalną część informacyjną w rozliczeniu w celu wykazania zmiany formy opodatkowania oraz podstaw i składek, które zostały zastosowane przy wyliczaniu ZUS w 2022 roku. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek złożenia takiej deklaracji DRA z wykazaniem zmiany formy opodatkowania do 20 maja 2023 roku. W związku z tym nie ma konieczności składania żadnych korekt w trakcie roku 2022.

Po rozliczeniu niedopłatę składki zdrowotnej przedsiębiorca będzie zobowiązany uregulować również w terminie do 20 maja. W przypadku nadpłaty w miesiącu maju będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot.

Skala podatkowa od 1 lipca

Wedle nowych przepisów ryczałtowiec, który zmieni formę opodatkowania w połowie roku, w dalszym ciągu będzie miał dostępną pełną skalę podatkową. Oznacza to, że mimo iż rozlicza się na zasadach ogólnych tylko przez drugą połowę 2022 roku, będzie mógł skorzystać z pełnej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych.

W związku z tym przedsiębiorca ma szansę zaoszczędzić na podatkach 3 600 złotych. Ponadto taki przedsiębiorca przejdzie na drugi próg podatkowy na nowych zasadach, czyli wtedy, gdy osiągnie dochód w wysokości 120 tysięcy złotych.

Zmiana formy opodatkowania a rozliczenie PIT za 2022 rok

Osoba, która dokona zmiany formy opodatkowania w połowie roku, będzie zobowiązana złożyć dwa zeznania PIT.

Z racji rozliczenia na ryczałcie przez pół roku, pojawi się obowiązek złożenia PIT-28. Ponadto w związku z rozliczeniem na skali podatkowej przez drugą połowę roku, zajdzie konieczność złożenia PIT-36. 

box-icon

Ważne

Rozliczenia rocznego w postaci wspomnianych dwóch deklaracji będzie trzeba dokonać w terminie do 30 kwietnia 2023 roku. 30 kwietnia w 2023 roku jest dniem wolnym od pracy. Dlatego podatnik będzie zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe za rok 2022 do 2 maja 2023 roku.

Preferencyjne zasady rozliczenia rocznego za 2022 rok

Podatnicy korzystający w 2022 roku z ryczałtu, a następnie ze skali podatkowej, nie będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków rozliczania PIT. Nie będzie ich dotyczyć wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem, czy też rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

W związku z brakiem preferencji, warto rozważyć, czy przejście na skalę podatkową nie będzie korzystniejsze jednak po zakończeniu roku. Dla niektórych przedsiębiorców warte rozważenia może być jednak pozostanie na ryczałcie.