ZUS DRA: czym jest, jak wypełnić deklarację i kto powinien ją złożyć?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, doskonale wie, że ma obowiązek odprowadzania składek ZUS zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Pracodawca, jeśli chce prawidłowo je naliczyć oraz ewidencjonować, musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednią deklarację ZUS DRA. Polski Ład wprowadził obowiązek comiesięcznego przesyłania DRA. Czym dokładnie jest to pismo i kiedy musimy je złożyć?

Czym jest ZUS DRA?

Jest to deklaracja rozliczeniowa (lub korygująca), zawierająca informacje dotyczące pracodawcy oraz podatnika samozatrudnionego i dokonywanych przez niego rozliczeń składkowych. W dokumencie tym znajdują się również informacje związane z wypłacanymi świadczeniami. Pracodawcy oraz przedsiębiorcy muszą każdego miesiąca w konkretnym terminie złożyć ten właśnie dokument. Dodatkowo w Polskim Ładzie powstał obowiązek comiesięcznego przesyłania ZUS DRA dla celów określenia podstawy dochodu do wyliczenia indywidualnej składki zdrowotnej.

Do jego złożenia konieczne jest dodanie dwóch załączników dotyczących imiennie zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Są to formularze ZUS:

 • RCA – zawiera informacje na temat dotychczas opłacanych składek oraz informacje o tym, jakie są wypłacane świadczenia na podstawie obowiązujących ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.
 • RSA – zawiera bądź koryguje dane dotyczące przerw w składkach i wypłacanych zasiłków.

Kiedy pojawia się obowiązek wypełnienia deklaracji ZUS DRA?

Od 2022 r. przedsiębiorca ma obowiązek comiesięcznego składania deklaracji do ZUSu. Czas na złożenie dokumentu za siebie lub zatrudnionego pracownika przedsiębiorca/podatnik ma do:

 • 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
 • 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
 • 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

Do kiedy składa się korektę ZUS DRA?

Przedsiębiorca chcący złożyć korektę ZUS DRA ma na to:

 • 7 dni od otrzymania konkretnej informacji związanej z błędem z ZUS bądź po samodzielnym odkryciu nieprawidłowości;
 • 7 dni od wydania przez urząd decyzji o widocznych nieprawidłowościach,
 • 30 dni od dostarczenia przez ZUS właściwego protokołu z kontroli wskazującej na nieprawidłowości.

Jak wypełnić deklarację ZUS DRA?

Wypełnienie deklaracji ZUS DRA należy uzupełniać drukowanymi literami czarnym lub niebieskim długopisem. Sama deklaracja składa się z kilku pól, które należy wypełnić. Są to:

 • Dane organizacyjne – tu wpisujemy m.in. termin przesyłania deklaracji i raportów. W polu 01. Trzeba wybrać oznaczenie cyfrowe:
  • 1 – dla deklaracji z obowiązkiem składania do 5. dnia następnego miesiąca;
  • 2 – dla deklaracji z obowiązkiem składania do 10. dnia następnego miesiąca;
  • 3 – dla deklaracji z obowiązkiem składania do 15. dnia następnego miesiąca z wyjątkiem osób określonych kodem „4”;
  • 4 – dla deklaracji do 15. dnia następnego miesiąca przez wspólników spółek opłacających składki tylko i wyłącznie za siebie, a spółka zatrudnia m.in. osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  • 5 – dla sędziów, prokuratorów, żołnierzy i funkcjonariuszy
 • Dane identyfikacyjne płatnika składek;
 • Inne informacje;
 • Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania;
 • Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Zestawienia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Zestawienie należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Zestawienia należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • Zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty;
 • Deklaracja dochodu;
 • Oświadczenia płatnika składek.

Wysyłka ZUS DRA w aplikacji inFaktu

Klienci inFaktu mają możliwość wysyłki ZUS DRA z inFaktem:

 1. W zakładce Księgowość przejdź do składek ZUS, a następnie wybierz miesiąc, z którego chcesz pobrać deklarację DRA.
 2. W menu po prawej stronie znajdziesz przycisk Pobierz ZUS DRA. Kliknij w niego, a następnie pobierz plik KEDU w formacie XML.
 3. Po pobraniu pliku przejdź na swoje konto w PUE ZUS. Zaloguj się za pomocą loginu i hasła. Możesz to zrobić również poprzez bankowość elektroniczną lub Profilem Zaufanym.
 4. W zakładce ePłatnik znajdziesz w menu kategorię Dokumenty. Rozwiń ją, wybierz Import KEDU i wczytaj zgodnie z instrukcją plik pobrany z aplikacji inFaktu.

Jeśli Twoją księgowość prowadzi księgowy inFaktu, nie musisz tego robić sam. Deklarację ZUS DRA złoży ona za Ciebie.

Pobierz za darmo gotowe formularze inFaktu

Aktualny wzór druku ZUS DRA na 2022 rok znajdziesz do pobrania za darmo w naszych formularzach: