Niezbędne formularze ZUS 2022 do pobrania

W związku okresem licznych zmian oraz wejściem w życie Polskiego Ładu, zebraliśmy niezbędne formularze ZUS do pobrania za darmo.

ZUS opublikował nowe wersje deklaracji potrzebnych do dokonywania rozliczeń i wyznaczania wysokości poszczególnych składek ubezpieczeniowych.

Nowe wersje ZUS DRA i ZUS RCA zawierają m.in. miejsce na podanie danych o dochodzie, przychodzie i formie opodatkowania, które posłużą do wyliczenia indywidualnej podstawy nowej składki zdrowotnej w Polskim Ładzie.

Lista deklaracji ZUS do pobrania:

ZUS DRA 2022 (pobierz) – składa ją każdy płatnik składek ubezpieczeniowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dzięki niej możliwe będzie wyliczenie składki zdrowotnej w oparciu o dochód/przychód.

ZUS DRA cz. II(pobierz) – dokument przekazywany wraz z rozliczeniem deklaracji za styczeń 2022 (m.in. gdy staramy się o mały ZUS plus)

ZUS RCA 2022(pobierz) – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za pracownika. Wykazujemy w nim za osobę ubezpieczoną podstawy wymiaru składek oraz składowe na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki niej możliwe będzie wyliczenie składki zdrowotnej za pracownika.

ZUS RCA cz. II(pobierz)dokument przekazywany wraz z rozliczeniem deklaracji za styczeń 2022 gdy zatrudniamy pracownika (starając się o mały ZUS plus)

ZUS ZUA(pobierz) – formularz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i składki zdrowotnej przedsiębiorcy lub pracownika (składany w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności/pracy).

ZUS ZWUA(pobierz) – formularz wyrejestrowania ubezpieczonego (ze składek społecznych i ubezp. zdrowotnego).

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń (PIT-2, rezygnacja z Ulgi dla klasy średniej), skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: