ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa 2022

inFakt
ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa 2022Pobierz formularz za darmo w formacie PDF

Deklarację ZUS DRA składa każdy płatnik składek ubezpieczeniowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zasada ta obowiązuje zarówno osoby opłacająca składki tylko za siebie, jak i zatrudniające pracowników i opłacające za nich składki ubezpieczeniowe.

Nowe wersje ZUS DRA i ZUS RCA zawierają m.in. miejsce na podanie danych o dochodzie, przychodzie i formie opodatkowania, które posłużą do wyliczenia indywidualnej podstawy nowej składki zdrowotnej w Polskim Ładzie.

CO ZAWIERA ZUS DRA?

ZUS DRA to deklaracja zawierająca zbiorcze informacje na temat wszystkich składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeń oraz wszystkich osób ubezpieczonych. Są na niej wskazane składki na:

  • ubezpieczenie społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

KIEDY SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ ZUS DRA?

Od 2022 r. przedsiębiorca ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji do ZUS-u – uwzględniając osiągany dochód miesięczny dla potrzeb wyznaczenia indywidualnej podstawy wyliczenia składki zdrowotnej. Czas na złożenie dokumentu za siebie lub zatrudnionego pracownika, przedsiębiorca/podatnik ma do:

  • 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
  • 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
  • 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: