Formularze podatkowe


Deklaracje ZUS

Pismo do ZUS o zaliczenie nadpłaty składek ZUS

Przedsiębiorca, który na swoim koncie w ZUS ma nadpłatę składek może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet przyszłych składek. W związku z tym należy… Szczegóły

ZUS DRA cz. II – deklaracja obniżająca wymiar składek społecznych

CO ZAWIERA ZUS DRA cz. II? Jest to deklaracja rozliczeniowa dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia… Szczegóły

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa 2022

Deklarację ZUS DRA składa każdy płatnik składek ubezpieczeniowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zasada ta obowiązuje zarówno osoby opłacająca… Szczegóły

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze mają obowiązek nie tylko płacić składki na ubezpieczenia, ale również dostarczać odpowiednie deklaracje do ZUS.… Szczegóły

ZUS RCA 2022 cz. II – imienny raport dla JDG

Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejsza skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Nowe… Szczegóły

ZUS RCA 2022 – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

Jeśli zatrudniłeś pracowników, musisz rozliczyć za nich składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłacone im świadczenia. Rozliczenie to wykazujesz w… Szczegóły

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy związanych z założeniem firmy jest przekazanie do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności… Szczegóły
Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z informacjami księgowymi dotyczącymi Twojej firmy