Formularze podatkowe


Dokumenty księgowe

Protokół likwidacji środka trwałego – wzór

Protokół likwidacji środka trwałego wypełniamy w przypadku zniszczenia lub zużycia danego składnika majątku. Jak wypełnić protokół? W lewym górnym rogu uzupełniamy… Szczegóły

Oświadczenie o wystawieniu dwóch faktur o takim samym numerze

Oświadczenie o wystawieniu dwóch faktur o takim samym numerze będzie przydatne w sytuacji, gdy przedsiębiorca popełni błąd i dwa razy użyje tego samego numeru przy… Szczegóły

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – oświadczenie

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej prowadzona jest przez przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych i korzystają ze… Szczegóły

Oświadczenie o przekazaniu wyposażenia na cele działalności gospodarczej

W przypadku posiadania składników majątku, które chcielibyśmy przekazać na cele firmowe konieczne jest sporządzenie stosownego oświadczenia. Jak wypełnić… Szczegóły

Nota obciążeniowa – wzór

Nota obciążeniowa sporządzana jest m.in w przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych płatności czy kar umownych za nienależycie wykonane zobowiązania wynikające z… Szczegóły

Wezwanie do zapłaty – wzór

Wezwanie do zapłaty możemy wysłać do kontrahenta, który spóźnia się z uregulowaniem płatności za wykonaną usługę/sprzedany towar. Jak wypełnić dokument? W lewym… Szczegóły

Oświadczenie o wycofaniu wyposażenia z działalności

Jeżeli przedsiębiorca chce przekazać składnik wyposażenia z działalności na potrzeby prywatne, należy sporządzić odpowiednie oświadczenie. Instrukcja uzupełnienia: W… Szczegóły

Oświadczenie o wycofaniu środków trwałych z działalności

Jeżeli przedsiębiorca chce przekazać środek trwały z działalności na potrzeby prywatne, należy sporządzić odpowiednie oświadczenie. Instrukcja uzupełnienia: W prawym… Szczegóły

Spis z natury – wzór dokumentu

Wszyscy podatnicy powinni sporządzić spis z natury na koniec roku podatkowego. Czym jest spis z natrury? Spis z natury wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok… Szczegóły

Oświadczenie o pominięciu numerów faktur

Faktury powinny być wystawiane chronologicznie. Może się zdarzyć, że w wyniku błędu osoby wystawiającej fakturę lub z przyczyn od nas niezależnych określone numery… Szczegóły

Oświadczenie o usunięciu faktur

Oświadczenie o usunięciu faktur może być przydatne, gdy w aplikacji zostanie wystawiony i wydrukowany dokument testowy (taka faktura oczywiście nie może zostać przekazana… Szczegóły

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

Dostarczanie faktur drogą elektroniczną wymaga zgody kontrahenta. Przepisy nie precyzują jednak formy tej akceptacji, oznacza to że możemy sporządzić pisemne… Szczegóły

Nota odsetkowa – wzór

Notę odsetkową może wystawić przedsiębiorca w momencie żądania odsetek, gdy kontrahent spóźnia się z uregulowaniem należytych zobowiązań. Jest to informacja dla… Szczegóły

Oświadczenie o przeznaczeniu części mieszkania na potrzeby JDG

Osoby prowadzące firmę mogą przeznaczyć część mieszkania na cele działalności gospodarczej. Jak obliczyć część mieszkania przekazaną na cele JDG? Należy wydzielić… Szczegóły

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele JDG

W przypadku posiadania składników majątku, które chcielibyśmy przekazać na cele firmowe trzeba sporządzić stosowne oświadczenie. Jak wypełnić wniosek? W lewym górnym… Szczegóły

Oświadczenie o zgodzie na prowadzenie działalności w wynajmowanym mieszkaniu

W 2016 roku weszły w życie zmiany dotyczące adresów, które przedsiębiorca podaje na wniosku CEiDG. Każdy podatnik ma obowiązek posiadać tytuł prawny do lokalu,… Szczegóły

Ewidencja wyposażenia – wzór dokumentu

W ewidencji wyposażenia ujmujemy składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 1500 zł – 10 tys. zł. Ewidencja wyposażenia w aplikacji inFaktu Klienci… Szczegóły

Faktura korygująca VAT marża – wzór

W przypadku, gdy popełniony zostanie błąd przy wystawianiu faktury VAT marża, która trafi do obiegu gospodarczego sporządzić należy fakturę korygującą VAT marża.… Szczegóły

Faktura korygująca na dane formalne – wzór

Może się zdarzyć, że popełnimy błąd na wystawianej fakturze. Jeżeli określona została nieprawidłowa kwota lub stawka VAT to należy wystawić fakturę korygującą. … Szczegóły

Ewidencja przychodów na ryczałcie – wzór

Ryczałtowcy powinni prowadzić ewidencję przychodów, aby w łatwy sposób określić odpowiednią stawkę. Pobierz wzór. Dokument ten zarezerwowany jest dla pewnej grupy… Szczegóły

Protokół likwidacji wyposażenia – wzór

Wyposażenie, które nabywamy w trakcie prowadzenia firmy może ulec zniszczeniu lub zużyciu. W takiej sytuacji należy sporządzić protokół likwidacji wyposażenia. W ten… Szczegóły

Protokół zniszczenia towaru – wzór dokumentu

W razie trwałego uszkodzenia towaru należy sporządzić odpowiedni protokół.  Jak wypełnić protokół? W lewym górnym rogu uzupełniamy dane firmowe, a w prawym datę i… Szczegóły

Faktura korygująca VAT waluta – wzór

W przypadku błędu w zakresie waluty na fakturze należy pobrać i wypełnić załączony dokument. Gdzie zgłosić korektę faktury? Fakturę korygującą na walutę należy… Szczegóły
Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z informacjami księgowymi dotyczącymi Twojej firmy