Spis z natury – wzór dokumentu

inFakt
Spis z natury - wzórPobierz formularz za darmo w formacie PDF

Wszyscy podatnicy powinni sporządzić spis z natury na koniec roku podatkowego.

Czym jest spis z natrury?

Spis z natury wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy, a obowiązek jego sporządzenia spoczywa nawet na przedsiębiorcach prowadzących działalności usługowe.

Spisem z natury powinny zostać objęte:

– towary handlowe,
– materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
– półwyroby,
– produkcja w toku,
– wyroby gotowe,
– braki i odpady.

W spisie nie wykazuje się wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jeżeli na dzień 31.12 żadne z wymienionych składników nie znajdują się w działalności, spis z natury i tak należy sporządzić, a w wartości spisu należy wprowadzić wartość zerową.

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: