Oświadczenie o pominięciu numerów faktur

inFakt
Oświadczenie o pominięciu numerów fakturPobierz formularz za darmo w formacie PDF

Faktury powinny być wystawiane chronologicznie. Może się zdarzyć, że w wyniku błędu osoby wystawiającej fakturę lub z przyczyn od nas niezależnych określone numery zostaną pominięte.

W takiej sytuacji należy sporządzić oświadczenie o pominięciu numerów faktur?

W lewym górnym rogu wpisujemy dane firmy (lub przybijamy pieczątkę), a w prawym uzupełniamy miejscowość i datę. 

Następnie podajemy numer i datę faktury, która została błędnie wystawiona i zakres numerów faktur, które zostały pominięte. 

W ten sposób oświadczamy, że dane numery faktur nie zostały wcale wystawione i przekazane do kontrahentów, a co za tym idzie nie mieliśmy obowiązku wykazywania przychodu w KPiR i zapłaty podatku.

Co robimy z dokumentem?

Dokument podpisujemy i przechowujemy w dokumentacji księgowej.

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: