Formularze podatkowe


Podatek dochodowy

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

Nadpłata w podatku to kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Powstaje na zasadach ogólnych, czyli w momencie, gdy podatnik wpłacił podatek w wyższej… Szczegóły

Uzasadnienie przyczyn korekty PIT

Urząd skarbowy może zażądać złożenia uzasadnienia przyczyn korekty. W takiej sytuacji należy sporządzić odpowiednie oświadczenie. Jak wypełnić oświadczenie i gdzie… Szczegóły

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Podatnik, któremu potrzebne jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach może taki wniosek złożyć do urzędu skarbowego. We wniosku podajemy również informacje… Szczegóły

Czynny żal – wzór oświadczenia

Czynny żal to pismo, które pozwala uniknąć sankcji za brak dotrzymania terminu w złożeniu deklaracji i zapłacie podatku.  Jak wypełnić oświadczenie? W lewym górnym… Szczegóły

Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Przedsiębiorca, który dokona większej wpłaty do US, niż wynosi jego zobowiązanie może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet swoich przyszłych… Szczegóły

Wniosek o wydanie Indywidualnej interpretacji podatkowej (wraz z załącznikiem)

Może się zdarzyć, że podatnik nie wie, jak zastosować nowe prawo: stoi przed wyborem odpowiedniej stawki ryczałtu lub ulgi podatkowej. Jeśli nie masz pewności, jak… Szczegóły

Wniosek o wydanie Wiążącej informacji stawkowej (wraz z załącznikiem)

Może się zdarzyć, że podatnik stoi przed wyborem odpowiedniej stawki ryczałtu lub podatku VAT dla produktów i usług, które realizuje w swojej działalności. Jeśli nie… Szczegóły

Oświadczenie o spełnieniu wymagań PIT-0 dla emerytów

PIT-0 dla emerytów jest dokumentem, który warto złożyć. Do jego złożenia niezbędne jest oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania PIT-0 dla emerytów.… Szczegóły

Oświadczenie o spełnieniu wymagań zerowego PIT dla rodzin 4+

Dokumentem, który warto złożyć, jest oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania ulgi 4+ dla rodziców posiadających przynajmniej czworo dzieci. Polski… Szczegóły

Oświadczenie o spełnianiu warunków korzystania z Ulgi na powrót

Jeżeli powróciłeś do Polski i przeniosłeś tu swoją rezydencję podatkową, to możesz skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do wysokości… Szczegóły

Oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem

W nowym roku, podobnie jak w latach poprzednich będziesz mógł złożyć pracodawcy oświadczenie, że za dany rok zamierzasz opodatkować dochody łącznie z małżonkiem.… Szczegóły
Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z informacjami księgowymi dotyczącymi Twojej firmy