Ewidencja wyposażenia – wzór dokumentu

inFakt
Ewidencja wyposażenia - wzórPobierz formularz za darmo w formacie PDF

W ewidencji wyposażenia ujmujemy składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 1500 zł – 10 tys. zł.

Ewidencja wyposażenia w aplikacji inFaktu

Klienci korzystający z usług Programu do Księgowości lub usługi inFakt Księgowi mogą dodawać wyposażenie oraz drukować Ewidencję Wyposażenia już z poziomu aplikacji inFakt. Sekcja ta dostępna jest w aplikacji w zakładce Koszty -> Wyposażenie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj (klik).

Jak prowadzić ewidencję wyposażenia?

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się poza aplikacją inFakt, ewidencja wyposażenia powinna zawierać:

  • w lewym górnym rogu dane firmy (lub pieczęć),
  • kolejny nr wpisu,
  • datę nabycia,
  • numer rachunku lub faktury,
  • określenie zakupionego lub wytworzonego wyposażenia,
  • cenę zakupu lub koszt wytworzenia,
  • nr pozycji księgowej,
  • datę likwidacji lub sprzedaży,
  • przyczynę likwidacji,
  • uwagi.

Gdzie złożyć wypełniony dokument?

Tak przygotowaną ewidencję wyposażenia należy przechowywać w dokumentacji księgowej.

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: