ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych

inFakt
ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznychPobierz formularz za darmo w formacie PDF

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze mają obowiązek nie tylko płacić składki na ubezpieczenia, ale również dostarczać odpowiednie deklaracje do ZUS. Jednym z dokumentów, z jakimi może spotkać się przedsiębiorca to deklaracja ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

Deklaracja ZUS ZWUA – kiedy trzeba ją złożyć?

Pierwsze skojarzenie dotyczące sytuacji, kiedy ZUS ZWUA trzeba przekazać do ZUS-u to oczywiście zaprzestanie wykonywania działalności. Nie jest to jednak jedyny przypadek, jest ich znacznie więcej np. przy przejściu z małego ZUS-u na duży trzeba złożyć aż trzy deklaracje: ZUS ZWUA, ZUA ZUS lub ZUS ZZA i ZUS DRA.

W przypadku pracowników najczęstszym przypadkiem wyrejestrowania ich z ubezpieczeń jest rozwiązanie umowy lub nabycie innego tytułu do ubezpieczeń, z którego od tej pory odprowadzane będą składki np. osoba zatrudniona na umowę zlecenie podpisuje umowę o pracę z inną firmą.

Jeżeli wyrejestrowanie spowodowane jest wygaśnięciem tytułu do ubezpieczeń to trzeba również dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (deklaracja ZUS ZCNA).

Błędnie wypełniona deklaracja ZUS ZWUA

Przedsiębiorca, który nieprawidłowo wypełnił deklarację ZUS ZWUA musi złożyć druk ponownie. Formularz ZUS ZWUA służy również do zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń.

Termin na złożenie ZUS ZWUA

Termin na złożenie deklaracji ZUS ZWUA to 7 dni od momentu ustania tytułu do ubezpieczeń. Te 7 dni należy liczyć począwszy od dnia, z którym powinniśmy dokonać wyrejestrowania z tych ubezpieczeń.

Trzeba mieć na uwadze, że obowiązujący termin to zawsze 7 dni, niezależnie od tego ile w tym okresie przypada dni ustawowo wolnych od pracy. Wyjątek stanowi jedynie przypadek, gdy siódmy dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas ostatni dzień na złożenie ZUS ZWUA to pierwszy następujący po nim dzień roboczy.

W załączniku poniżej znajduje się wzór deklaracji ZUS ZWUA.

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt.