Wróci możliwość preferencyjnego rozliczenia PIT osób samotnie wychowujących dziecko

Piotr Juszczyk

Skończyły się konsultacje w zakresie ustawy o niskich podatkach, która ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Przepisy te mimo, że wprowadzone zostaną od lipca, w większej części obowiązywać będą już za cały rok 2022 czyli od 1 stycznia. Różnica za miesiące styczeń-czerwiec zostanie wyrównana w rozliczeniu rocznym. 

Przepisy Polskiego Ładu wycofane

Oprócz zmian w skali podatkowej obniżającej podatek do 12% na pierwszym progu, powraca również system rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci. Można powiedzieć, że przepisy wprowadzone przez Polski Ład nie będą miały w ogóle zastosowania i praktyce powracamy do przepisów obowiązujących do końca roku 2021.

Dlaczego warto skorzystać z rozliczenia z dzieckiem?

Osoby samotnie wychowujące dziecko będą mogły rozliczyć preferencyjnie swoje dochody, dzieląc je na dwa (a następnie podstawić pod skalę, wyliczyć podatek i przemnożyć przez 2). W ten sposób rodzic lub opiekun będzie mógł opóźnić moment wejścia w drugi próg podatkowy (wejdziemy w niego dopiero przekraczając 240 tys. zł dochodu w skali roku). Ponadto mamy podwójną kwotę wolną czyli 60 tys. zł. 

Ile zyskają rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dziecko?

Co to daje w praktyce? Dzięki wspólnemu rozliczeniu z dzieckiem zyskujemy po prostu drugiego podatnika, który dysponuje kwotą wolną od podatku oraz własnym progiem. W konsekwencji korzystamy tu z podwójnej wartości ulg i preferencji. Oszczędności są znaczne, o czym piszę dalej.

Przykładowo, gdy samotny rodzic (opiekun prawny) osiągał dochód 240 tys. i posiadał przynajmniej jedno dziecko, w Polskim Ładzie musiałby zapłacić w granicach ok. 74 800 zł. danin publicznoprawnych. Poprzez pryzmat zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów od 1 lipca, osoba taka zapłaci z tytułu podatku dochodowego i składki zdrowotnej około 30 600 zł. Różnica jest ogromna i wynosi aż 43 200 zł na korzyść podatnika. 

Ale korzyść odczują również mniej zarabiający. Przy 60 tys. dochodu rodzic lub opiekun we wspólnym rozliczeniu z dzieckiem zyskuje 60 tys. zł kwoty wolnej, dzięki czemu nie zapłaci on podatku w ogóle.

box-icon

Aktualizacja

12.05.2022 r. Sejm przyjął ustawę w której to ostatecznie osoby samotnie wychowujące dzieci zastosują powyższą korzyść jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. W pozostałych przypadkach zamiast podwójnego zastosowania skali, będziemy stosować iloczyn 1,5.

Czy będzie możliwa zmiana formy opodatkowania?

Gdy wchodziły przepisy Polskiego Ładu podatnicy mocno kalkulowali, biorąc pod uwagę również ten aspekt. Brak możliwości rozliczenia z dzieckiem wpłynął zapewne na decyzję wielu z nich. W tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy nie dać możliwości kolejnej zmiany formy opodatkowania, o czym pisałem już wcześniej. 

Wybór liniówki mógł być błędem dla lepiej zarabiających

Na Polskim Ładzie prawny opiekun tracił. Zmiana tych przepisów spowoduje różnice na takim poziomie, że mogły one mieć znaczący wpływ na wybór formy opodatkowania przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Przyjrzyjmy się na kolejnym przykładzie. Jeżeli osoba taka wybrała jako formę opodatkowania liniówkę, rezygnując ze skali z powodu braku rozliczenia z dzieckiem, to przy wskazanych wyżej dochodach zapłaciłaby 55 700 zł danin publiczno-prawnych. Podatnik traci około 25 tys zł rocznie. To ponad 2000 zł miesięcznie mniej w budżecie domowym.