Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. Czy obowiązuje w PIT 2021?

Polski Ład wycofał możliwość wspólnego rozliczenia rodzica z dzieckiem, jeśli ten wychowuj je sam. Zastąpiono to dodatkową kwotą zmniejszającą podatek w wysokości 1500 zł. Czy jednak zmiany te obowiązują również w tegorocznym rozliczeniu PIT?

Jak rozlicza się rodzic, który samotnie wychowuje dziecko?

Osoba, która samotnie wychowuje dziecko, może skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, które pozwala jej rozliczyć się razem z dzieckiem. Dziecko zwykle samo nie ma dochodu, zatem samotny rodzic skorzysta z preferencji na zasadach podobnych, jak w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Możliwe jest zatem podwójne skorzystanie z kwoty wolnej od podatku oraz obniżenie dochody, aby nie przekroczyć drugiego progu podatkowego.

Ulga przysługuje wyłącznie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, bez znaczenia na źródło przychodów. 

Czy PIT 2021 wciąż można rozliczyć z dzieckiem?

Tak. W myśl zasady, że rozliczenie roczne PIT podlega w całości prawu podatkowemu, które obowiązywało w roku, który rozliczamy, PIT 2021 wciąż można rozliczyć razem z dzieckiem. Zmiana wprowadzona przez Polski Ład zacznie obowiązywać w rozliczenia za rok 2022 (czyli w PIT składanym do 30 kwietnia 2023 roku).

Warunki skorzystania z ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dziecko

Z ulgi może skorzystać rodzic lub opiekun prawny, który – jak sama nazwa wskazuje – samotnie wychowuje dziecko. Nie ma znaczenia, jaki jest jego stan cywilny. Co więcej, wystarczy, aby status rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko był obowiązujący choćby przez jeden dzień.

Kluczowe jest natomiast udowodnienie wychowywania dziecka samodzielnie. Zatem z rozliczenia na preferencyjnej zasadzie nie skorzystają osoby pozostające w konkubinacie czy pozostające w związku nieformalnym, jeśli realnie dziecko wychowują wspólnie. Na skorzystanie z ulgi pozwalałby dopiero brak kontaktu ze strony jednego z rodziców.

Natomiast zamieszkiwanie z partnerem, który nie jest rodzicem biologicznym dziecka ani prawnym opiekunem, nie powoduje utraty statusu rodzica samotnie wychowującego dziecko – jeżeli osoby te nie ingerują w proces wychowywania dziecka i nie wspierają go finansowo.

Ulga przysługuje rodzicom dzieci małoletnich i pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Dotyczy także dzieci pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, które wciąż się uczą, nawet jeśli jednocześnie uzyskują już własny dochód.

Samotne wychowywanie dziecka a ulga prorodzinna

Ulgi te nie wykluczają się. Można rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko i jednocześnie korzystać z odliczenia 1112,04 zł na jedno dziecko rocznie tytułem ulgi prorodzinnej. Jedynym warunkiem jest spełnienie wymagań każdej z tych preferencji podatkowej.

Przewodnik po ulgach – darmowy eBook inFaktu

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: