Zmiany terminów rozliczeń. Do kiedy zapłacić podatek dochodowy i złożyć PIT?

Piotr Juszczyk

Zmiany terminów rozliczeń PIT oraz składek ZUS za 2022 rok zostały wprowadzone przepisami Polskiego Ładu. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022.

Nowe terminy rozliczeń podatku dochodowego

Obecnie termin wpłacania zaliczek na podatek dochodowy na skali podatkowej i podatku liniowym jest taki sam. Podatnicy opłacają podatek do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który się rozliczamy. Osoby rozliczające się kwartalnie opłacają podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Zeznania roczne natomiast składane są do końca kwietnia po zamkniętym roku.

W innej sytuacji natomiast byli podatnicy rozliczający się na ryczałcie. Dla ryczałtowców datą miesięcznego rozliczenia podatku dochodowego również był 20 dzień miesiąca po zakończonym miesiącu lub kwartale. Różnica w stosunku do innych form opodatkowania polegała na tym, że zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc grudzień musiała być opłacona w terminie, w którym składano rozliczenie roczne. To z kolei należało złożyć do końca lutego po zamkniętym roku.

Przypomnijmy jeszcze, jak obecnie wygląda sytuacja dla podatników na karcie podatkowej. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać już tylko podatnicy, którzy korzystali z niej na grudzień 2021 roku i zamierzają ją kontynuować. Żaden nowy podatnik nie może już tej formy zadeklarować. Dla tych podatników nie zmienia się zasada wpłat podatku do US. Kartowicze opłacają podatek do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, a za grudzień w terminie do 28 grudnia danego roku.

Nowe terminy rozliczeń podatku dochodowego

Wedle przepisów Polskiego Ładu podatnicy rozliczający się na skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w tych samych terminach, czyli do 20 dnia miesiąca po zamkniętym miesiącu. Jeśli są na rozliczeniu kwartalnym, obowiązuje ich wpłata do 20 dnia miesiąca po zamkniętym kwartale. Od tego roku ryczałtowcy odprowadzą także zaliczki na podatek dochodowy za grudzień lub za czwarty kwartał do 20 stycznia.

box-icon

Warto wiedzieć

Wszyscy podatnicy złożą także rozliczenie roczne w tym samym terminie - będzie obowiązywał wyłącznie termin do końca kwietnia. W roku 2023 ostatni dzień kwietnia będzie dniem wolnym od pracy. Stąd ostatecznym terminem składania deklaracji PIT będzie 2 maja 2023 roku.

Należy wskazać, że wydłużenie terminu składania rozliczenia rocznego do końca kwietnia będzie szczególnie wygodne dla ryczałtowców, którzy nie tylko mogą zamknąć rok rozliczając grudzień w miesiącu styczniu lub lutym. Dostają oni także więcej czasu na spokojne zamknięcie i uregulowanie należności z tytułu rozliczenia rocznego.

Zmiany terminów rozliczeń z ZUS

Polski Ład wprowadził także zrównanie jeśli chodzi o terminy wpłat składek na ubezpieczenia. Płatnicy składek będą rozliczać się rocznie do dnia 20 maja składając deklarację ZUS DRA za miesiąc kwiecień. A zatem wszystkie ważne rozliczenia będziemy zamykać z końcem kwietnia.