Ostatni dzień na rezygnację z karty podatkowej i zmianę. Co trzeba zrobić?

Podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej mają ostatni dzień na rezygnację z tej formy. Tylko do 20 stycznia można dokonać zgłoszenia. W przeciwnym razie karta podatkowa będzie obowiązywać również w 2022 roku.

Przypomnijmy, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Polskim Ładzie nie ma już możliwości dołączenia do karty podatkowej dla nowych przedsiębiorców, którzy w poprzednich latach korzystali z innych form opodatkowania. Karta podatkowa jest obecnie na etapie jej wygaszania. Możliwość opodatkowania tą formą mają jedynie przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku z niej korzystali. Jeśli nie zgłoszą do 20 stycznia chęci zmiany formy opodatkowania, zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok podatkowy (luty 2022 – styczeń 2023).

Jak zgłosić chęć rezygnacji z karty podatkowej?

Zmiana formy opodatkowania z karty na inną formę lub odwrotnie jest możliwa raz do roku, w terminie do 20 stycznia.

Można jej dokonać na dwa sposoby:

 1. Informując pisemnie naczelnika US właściwego dla naszego miejsca prowadzenia działalności o rezygnacji z karty podatkowej w 2022 r. i wyborze innej formy opodatkowania (liczy się data wpływu).
 2. Samodzielnie w bazie CEIDG:
  – należy zalogować się do swojego konta na stronie biznes.gov.pl (do wyboru logowanie za pomocą adresu mail, profilu zaufanego, e-dowodu osobistego lub konta bankowego)
  – kliknij w przycisk Zmień dane w CEIDG, a następnie Rozpocznij
  – w kolejnym kroku wybieramy odpowiedni profil osobowy/firmowy z dostępnych
  – dalej kreator przeprowadzi nas przez cały proces
  – w rubryce Podatki zaznaczamy opcję zmiana formy opodatkowania
  – wybieramy odpowiednią
  – gotowy wniosek podpisujemy Profilem Zaufanym lub ze autoryzujemy strony banku
  – powinniśmy otrzymać powiadomienie mailowe o przyjęciu wniosku oraz drugi o zmianie danych we wpisie CEIDG

Spośród dostępnych innych form opodatkowania, przedsiębiorca ma do wyboru:

Czym jest karta podatkowa i od czego zależy?

Karta podatkowa jest jedną z czterech form opodatkowania jednoosobowej działalności. Przy ryczałcie, zasadach ogólnych i podatku liniowym w trakcie roku płacone są zaliczki na podatek dochodowy. W zeznaniu rocznym ustalana jest roczna kwota podatku. Od kwoty podatku wyliczonej w PIT odejmuje się zaliczki zapłacone w trakcie roku.

Przy karcie podatkowej wygląda to inaczej. W trakcie roku płacony jest podatek, a nie zaliczki. Oznacza to, że:

 • przychody i koszty podatnika nie maja znaczenia,
 • nie ma obowiązku składania zeznań rocznych.

Stawki podatku na karcie podatkowej uzależnione są od wielu kwestii np.:

 • od liczby zatrudnionych i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność,
 • liczby stanowisk,
 • rodzaju sprzedawanego towaru,
 • liczby urządzeń,
 • liczby godzin wykonywania zawodu.

Kto wydaje decyzję?

Podatek ustalany jest w formie decyzji naczelnika US. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest uiszczać ustaloną stawkę podatku za każdy miesiąc do 7. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – w terminie do dnia 28. grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Dla kogo karta podatkowa?

Karta podatkowa jest opcją dla wybranych branż. Stawki podatku przy karcie podatkowej, co roku są ustalane w formie obwieszczenia (obwieszczenie na 2022 r.)

Przedsiębiorca, który w momencie zakładania działalności wybiera kartę podatkową musi oprócz wniosku CEIDG-1 złożyć także formularz PIT-16. Niezłożenie w terminie PIT-16, powoduje, że podatnik nie ma prawa stosować rozliczenia wg karty podatkowej.