PIT-0 dla seniorów. Pracujący oraz prowadzący firmy emeryci nie zapłacą podatku?

Adam Pietrzak

PIT-0 dla seniorów to ulga podatkowa, która obowiązuje od 2022 roku i pozwala emerytom uniknąć podatku dochodowego. Jakie warunki musi spełnić emeryt, aby nie płacić podatku?

Kto może skorzystać z PIT-0 dla seniorów?

PIT-0 dla pracujących seniorów to ulga podatkowa, dzięki której nie trzeba płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Obejmuje ona osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego kontynuują karierę zawodową. Z PIT-0 dla seniorów mogą korzystać mężczyźni, którzy mają więcej niż 65 lat i kobiety powyżej 60. roku życia. Seniorzy, którzy chcą skorzystać z PIT-0, nie mogą pobierać emerytury z ZUS, a dodatkowo muszą podlegać ubezpieczeniom społecznym.  Z PIT-0 nie skorzystają seniorzy, którzy pobierają emeryturę, a jednocześnie pracują.

Przychód do 115 528 zł bez podatku

Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody do wysokości 85 528 zł w skali roku. Zerowy PIT dla emeryta obejmuje przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową, 19-procentowym podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z zerowego PIT nie skorzysta emeryt, który osiąga m.in. przychody z umowy o dzieło, czy też praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskiwanych w ramach umowy o pracę).

box-icon

Ważne

Aby skorzystać z PIT-0 dla seniora nie trzeba występować do ZUS o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Prawo do ulgi przysługuje mężczyznom, którzy skończyli 65 lat i kobietom, które skończyły lat 60 także wtedy, gdy nie mają jeszcze ustalonego przez ZUS prawa do emerytury. Jeśli senior pobierał już emeryturę, ale ją zawiesił, również może skorzystać z nowej ulgi podatkowej.

Jeśli przychody emeryta podlegają opodatkowaniu skalą podatkową, to po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przysługuje mu kwota wolna podatku – 30 tysięcy zł. W praktyce oznacza to, że pracujący emeryt nie zapłaci w ogóle podatku, jeśli jego roczny przychód nie przekroczy kwoty 115 528 zł.

PIT-0 dla seniorów w trakcie roku podatkowego

Ulgę PIT-0 dla seniorów wykazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby korzystać z niej już w trakcie roku podatkowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie stosują ulgę już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Emeryci pracujący na etacie czy umowie zleceniu muszą złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że chcą korzystać z ulgi. Wówczas pracodawca nie będzie pomniejszał wynagrodzenia seniora o zaliczkę na podatek dochodowy. Nie ma odgórnie określonego wzoru oświadczenia o korzystaniu z ulgi PIT-0 dla seniorów. Ważne, aby było ono sporządzone na piśmie. Musi się w nim także znaleźć klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.