Przedsiębiorcy zapłacą niższy podatek już od czerwca. Dlaczego?

Piotr Juszczyk

Nowelizacja przepisów Polskiego Ładu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Jednak część przepisów zostanie przyjęta z datą wsteczną – będą obowiązywać od 1 stycznia bieżącego roku. Mimo to przedsiębiorcy zapłacą niższy podatek już od czerwca. Z czego to wynika?

Niższy podatek na zasadach ogólnych już od czerwca

Zmiany podatkowe wchodzą w życie z dniem 1 lipca. Jednak przedsiębiorca odczuje różnicę już opłacając zobowiązania podatkowe już za miesiąc czerwiec. Wynika to z faktu, że zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec lub II kwartał roku, które należy opłacić do 20 dnia po zamkniętym miesiącu/kwartale, będą wyliczane już na nowych zasadach.

Oznacza to, że podatnicy rozliczający się obecnie na skali podatkowej, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec lub II kwartał będą mogli zastosować nową 12-procentową stawkę podatku dochodowego. A więc ich podatek będzie niższy o 5%.

Zmiany podatkowe dla rozliczających się liniowo

Również opodatkowani liniowo odczują zmiany podatkowe bezpośrednio po ich wprowadzeniu. Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec lub II kwartał roku zyskają możliwość odliczenia składek zdrowotnych zapłaconych od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. 

Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo mogą odliczyć od podstawy opodatkowania całą składkę zdrowotną zapłaconą od początku roku. Warto przypomnieć, że w odliczeniu składki zdrowotnej jest limit, który wynosi 8700 złotych w stosunku rocznym. 

box-icon

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca rozliczający się liniowo zyska najwięcej korzyści, gdy zaliczy składkę zdrowotną w koszty. To pozwoli obniżyć także podstawę składki zdrowotnej.

Zmiany podatkowe dla ryczałtowców

Jeśli chodzi o rozliczających się na ryczałcie, również oni mogą obniżyć podstawę opodatkowania za miesiąc czerwiec lub II kwartał roku o składkę zdrowotną. Dotyczy to składek zapłaconych między 1 stycznia a 30 czerwca 2022 roku. Wynika to z faktu, że ryczałtowcy mają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Do 20 lipca, kiedy należy zapłacić podatek za miesiąc czerwiec, wszyscy przeliczą podatki na nowych zasadach. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców deklarujących rozliczenie miesięczne. Skorzystają także rozliczający się kwartalnie, którzy w lipcu będą opłacać zobowiązania podatkowe za drugi kwartał roku.