Ulga na powrót z zagranicy. Kto może z niej skorzystać?

Ulga na powrót to wprowadzona od 1 stycznia 2022 roku preferencja podatkowa. Skorzystają z niej osoby, które zdecydowały się wrócić z zagranicy i zamieszkać w Polsce. Ulga przysługuje przez cztery lata. Łączna wysokość przychodów, od których nie trzeba płacić podatku, to 342 112 zł.

Ulga na powrót dla przedsiębiorców i etatowców

Z ulgi na powrót z zagranicy skorzystają ci podatnicy, którzy przenieśli się z innego kraju do Polski po 31 grudnia 2021 roku. Jeśli podatnik przeprowadził się do Polski np. 31 grudnia 2021 roku, a od stycznia roku 2022 zaczął pracować na umowę o pracę, to ulga mu nie przysługuje.

Ulga na powrót obejmuje przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej. Mogą z niej skorzystać podatnicy opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym, 5 procentowym podatkiem od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX), a także ryczałtem.

Ulga na powrót obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, uzyskane po 1 stycznia 2022 roku. Można z niej skorzystać przez cztery lata licząc od początku roku, w którym podatnik wrócił do Polski albo od roku następnego. Łączna wartość ulgi to 342 112 zł. Od łącznych dochodów w tej wysokości podatnik przez cztery lata nie zapłaci podatku PIT.

Ulga na powrót – podstawowe warunki

Aby skorzystać z ulgi na powrót, należy spełnić poniższe warunki:

  • po przeprowadzce do Polski, która nastąpiła po 31 grudnia 2021 roku, podatnik musi podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to konieczność płacenia podatków w Polsce, niezależnie od położenia miejsca źródła przychodów;
  • podatnik nie mieszkał w Polsce przez co najmniej trzy lata kalendarzowe, poprzedzające rok, w którym przeprowadził się do Polski;
  • podatnik nie miał w Polsce miejsca zamieszkania od początku roku, w którym się przeprowadził, do dnia poprzedzającego powrót.

Ulga na powrót nie tylko dla Polaków

Z ulgi na powrót mogą skorzystać nie tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo. Przysługuje ona także osobom posiadającym Kartę Polaka i obywatelom innych krajów Unii Europejskiej. Ulgę otrzyma również obywatel państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Również osobie niespełniającej powyższego kryterium przysługuje ulga na powrót. Warunkiem jest to, że przez co najmniej trzy lata nieprzerwanie mieszkała w państwie Unii Europejskiej, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Australii, Republice Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Korei Płd., Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub w USA.

Ulga przysługuje też podatnikowi, który mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez 5 lat lub więcej, zanim na co najmniej trzy lata przeprowadził się zagranicę. Podatnik musi przedstawić zagraniczny certyfikat rezydencji albo dokument poświadczający, że przez co najmniej trzy lata nie mieszkał w Polsce.

Ulga na powrót na etapie zaliczki na PIT

Przychody objęte ulgą na powrót wykazuje się w zeznaniu rocznym jako niepodlegające opodatkowaniu. Jednak podatnicy pracujący na etacie mogą wystąpić do pracodawcy o uwzględnienie ulgi na etapie comiesięcznych zaliczek na PIT.

Nie ma formalnego wzoru oświadczenia w tej sprawie. Ale wniosek musi zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

box-icon

Ważne

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu