Ulga na powrót 2023 – dla powracających z zagranicy. Kto może skorzystać?

Adam Pietrzak

Ulga na powrót to wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. preferencja podatkowa. Mogą skorzystać z niej osoby, które zdecydowały się wrócić z zagranicy i zamieszkać w Polsce. Ulga przysługuje przez cztery lata. Łączna wysokość przychodów, od których nie trzeba płacić podatku, to 342 112 zł.

Ulga na powrót dla przedsiębiorców i etatowców

Z ulgi na powrót z zagranicy skorzystają ci podatnicy, którzy przenieśli się z innego kraju do Polski po 31 grudnia 2021 r. Jeśli podatnik przeprowadził się do Polski np. 31 grudnia 2021 r., a od stycznia 2022 r. zaczął pracować na umowę o pracę, to ulga mu nie przysługuje.

Ulga na powrót obejmuje przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej. Mogą z niej skorzystać podatnicy opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym, 5 proc. podatkiem od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX), a także ryczałtem.

Ulga na powrót obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, uzyskane po 1 stycznia 2022 r.. Można z niej skorzystać przez 4 lata licząc od początku roku, w którym podatnik wrócił do Polski albo od roku następnego. Łączna wartość ulgi to 342 112 zł. Od łącznych dochodów w tej wysokości podatnik przez 4 lata nie zapłaci podatku PIT.

Ulga dla powracających z zagranicy – podstawowe warunki

Aby skorzystać z ulgi na powrót, należy spełnić poniższe warunki:

  • po przeprowadzce do Polski, która nastąpiła po 31 grudnia 2021 r., podatnik musi podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to konieczność płacenia podatków w Polsce, niezależnie od położenia miejsca źródła przychodów;
  • podatnik nie mieszkał w Polsce przez co najmniej 3 lata kalendarzowe, poprzedzające rok, w którym przeprowadził się do Polski;
  • podatnik nie miał w Polsce miejsca zamieszkania od początku roku, w którym się przeprowadził, do dnia poprzedzającego powrót.

Ulga na powrót nie tylko dla Polaków

Z ulgi na powrót mogą skorzystać nie tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo. Przysługuje ona także osobom posiadającym Kartę Polaka i obywatelom innych krajów Unii Europejskiej. Ulgę otrzyma również obywatel państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Również osobie niespełniającej powyższego kryterium przysługuje ulga dla powracających z zagranicy. Warunkiem jest to, że przez co najmniej 3 lata nieprzerwanie mieszkała w państwie Unii Europejskiej, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Australii, Republice Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Korei Płd., Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub w USA.

Ulga przysługuje też podatnikowi, który mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez 5 lat lub więcej, zanim na co najmniej 3 lata przeprowadził się za granicę. Podatnik musi przedstawić zagraniczny certyfikat rezydencji albo dokument poświadczający, że przez co najmniej trzy lata nie mieszkał w Polsce.

Ulga na powrót na etapie zaliczki na PIT

Przychody objęte ulgą na powrót wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT jako niepodlegające opodatkowaniu. Jednak podatnicy pracujący na etacie mogą wystąpić do pracodawcy o uwzględnienie ulgi na etapie comiesięcznych zaliczek na PIT.

Nie ma formalnego wzoru oświadczenia w tej sprawie. Ale wniosek musi zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

box-icon

Ważne

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł.

Bezpłatna pomoc w założeniu firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Adam Pietrzak
Doradca podatkowy, numer wpisu: 14234. Księgowy inFaktu. Robię wszystko, aby klient wiedział, że po stronie doradcy podatkowego i księgowego ma osobę, która gra w nim w jednej drużynie. Zawsze powtarzam przedsiębiorcom: nie bójcie się pytać. Nie wstydźcie się, że czegoś nie wiecie, czy nie rozumiecie. Jestem od tego, by pomóc i wytłumaczyć.