Sejm 9 maja 2024 r. przyjął ustawę o wakacjach od ZUS. Przedsiębiorcy jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ZUS. 

box-icon

Aktualizacja

7 czerwca 2024 r. ustawa została popisana przez Prezydenta.

Przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jeśli stanie się to jeszcze w maju, to już w listopadzie będzie można skorzystać z wakacji od ZUS. Ustawa obecnie trafiła do Senatu.

Ustawa zakłada zwolnienie ze składek przez jeden miesiąc w roku na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwolnieniem nie będą objęte składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z wakacji od ZUS skorzystają przedsiębiorcy:

  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
  • podlegający ubezpieczeniom społecznym;  
  • zgłaszający do ubezpieczenia społecznego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych;
  • uzyskujący maksymalne roczne przychody w wysokości 2 mln euro;
  • niewykonujący działalności gospodarczej w roku złożenia wniosku oraz poprzedzającym na rzecz byłego pracodawcy.

Z wakacji od ZUS skorzysta się, składając wniosek poprzez ZUS PUE. Za miesiąc zwolnienia przedsiębiorca również musi złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Zwolnienie nie przerywa ubezpieczenia chorobowego, a to oznacza, że nawet jeśli przedsiębiorca zachoruje w miesiącu zwolnienia, otrzyma zasiłek. 

Ustawa przewiduje również, że składki zwolnione: 

  • pokryje budżet państwa, 
  • nie będą przychodem przedsiębiorcy,
  • będą stanowić pomoc de minimis.
Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.